Algemeen

Acht Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen in Losser

LOSSER - Onder grote belangstelling van familie en bekenden werden woensdag 26 april, in ’t Lossers hoes acht inwoners uit de gemeente Losser in het zonnetje gezet. Zeven inwoners worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een inwoner wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvangen uit handen van burgemeester Cia Kroon de Koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten voor de samenleving. Een van de gedecoreerden, mevrouw Mendy ten Veen, is verhinderd. Voorafgaand aan de bijeenkomst brengt de burgemeester haar per videoverbinding op de hoogte van haar onderscheiding. Haar versierselen worden op een later tijdstip opgespeld. 

Van links naar rechts Mevr. Mieke Geuverink-Bloemen, Mevr. Mariël Meijerink, Burgemeester Cia Kroon, Mevr. Joke Kühlkamp-Padberg, Dhr. Raimond Oude Egbrink, Dhr. Arjan van Huizen, Dhr. Henri uit het Broek, Dhr. Theo Toonen. In het kader mevr. Mendy ten Veen. Zij was vandaag verhinderd.

Alle gedecoreerden worden met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt. Burgemeester Kroon spreekt lovende woorden uit aan iedere gedecoreerde afzonderlijk. Vooral wordt de nadruk gelegd op het belang van vrijwilligerswerk in de Losserse gemeenschap.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

­­­Dhr. Theo Toonen, Losser Prof.

Theo Toonen heeft zich vanuit zijn werk als wetenschapper uitermate verdienstelijk gemaakt voor de maatschappij en wel in het bijzonder op vijf specifieke gebieden:

• Armoedebestrijding, onder meer als lid van de stichting Task Force Kwaliteit Bijstand en de organisatie Stimulansz.

• Waterbeheer, bijvoorbeeld als lid van de adviescommissie Water

• Stimuleren van de samenwerking op het gebied van openbaar bestuur tussen de universiteit Leiden, de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland

• Europese samenwerking als oprichter van de European Group of Public Administration • Inzet om technologische vooruitgang ten dienste te stellen aan maatschappelijke en sociale veranderingen ­

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr. Henri uit het Broek, de Lutte

• Secretaris en vrijwilliger van de Klootschietvereniging Ons Genoegen; 1974 tot heden. • Bouwcoördinator van het clubgebouw, van 1997-2001

• Vanaf 2008 jaren ingezet voor samengaan klootschietbond en kogelwerpbond • Oprichter /secretaris van de solexclub Het Vliegwiel; 2005 tot 2018

Mevr. Mieke Geuverink-Bloemen, Losser

• Pleeggezin en fokgastoudergezin voor blindengeleidehonden voor het KNGF; 2002 tot heden

• Gedurende ruim 20 jaar 15 pups langer dan een jaar in huis gehad

• Acht honden opgeleid tot afgestudeerd geleidehond en 1 van de honden is ouder hond geworden voor het fokprogramma.

Dhr. Arjan van Huizen, Losser

• Penningmeester en voorzitter van Algemeen Drum- en Trompetterkorps De Tukkers uit Losser; 1981 t/m 2019

• Na fusie met Kunst en Strijd vanaf januari 2020 penningmeester van muziek- vereniging DTKS

• Lid van vele commissies, heeft vereniging financieel gezond gehouden en heeft zich hard gemaakt voor werving nieuwe leden

Mevr. Joke Kühlkamp-Padberg, Losser

• Vrijwilliger Carnavalsvereniging De Gaffel Oaskes; 1976 tot heden.

• Lid bestuur RKUVL RK Uitvaartvereniging Losser; 1998 tot heden

• Sinds 1999 actief als bestuurslid / raadslid / lid van diverse commissies en vrijwilliger van de VVD Losser

• Vrijwilliger Kühlkamp Korenfestival; 2005 – 2017

• Voorzitter van Dameskegelclub;1986 tot heden

Mevr. Mariël Meijerink, Losser

• Sinds 1996 diverse functies bekleed in onder andere bestuur en commissies van de Handbalvereniging Combinatie ‘64 I­­­­­­­­­­­­­­­­­nkoop- en barfunctie Stichting Sportkantine Losser; 2019 tot heden

• Bestuurslid / penningmeester van het gemengd koor ST Caecilia; 1997 tot heden

• Organisatie kersthandbaltoernooi basisscholen groepen 7 en 8 gemeente Losser; 1998-heden

Dhr. Raimond Oude Egbrink, de Lutte

• Penningmeester Stichting Hellehond; 2002-2005

• Penningmeester en secretaris Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond; 2001-2020

• Penningmeester Bosduvelkes; 2011- 2019

• Instructeur jeugd en deelnemer Mirreweenterhoornbloazers De Lutte, 1984 tot heden

• Subsidieverwerver en penningmeester Dorpslab. De Lutte, 2019 tot heden

Mevr. Mendy ten Veen, Losser

• ­­­­Lid van bestuur /penningmeester en blokfluitlerares bij voorheen Harmonie Kunst en ­Strijd, nu na fusie muziekvereniging DTKS); 1989-2013

• Blokfluitlerares, voorzitter Jeugd Activiteitencommissie bij Harmonie Concordia; 2013 tot heden

• Lid van de Ouderraad, Verkeersouder, Brigadier van OBS De Saller; 2011-2019

• Collectant bij de Nierstichting; 2014 tot heden

• Penningmeester van de Zonnebloem, 2019 tot heden