Algemeen

Activiteiten 75 jaar vrijheid Losser

75 jaar geleden is het dat de tweede Wereldoorlog in Nederland beëindigd werd. Dat we sindsdien in vrijheid leven wordt dit jaar overal groots gevierd. Zo ook in de Gemeente Losser. Een klein half jaar geleden pakten Ben Pikula, griffier Gemeente Losser en Marjo Versteegh, kabinetszaken de handschoen op en riepen verenigingen op om met ideeën te komen. 29 januari gaf in het Lossers Hoes een aantal werkgroepen hun presentatie van de activiteiten die zij voornemens zijn te organiseren. 

In De Lutte wordt het spits afgebeten. Op donderdagavond wordt het bevrijdingsvuur door fietsclub De Lutte uit Wageningen gehaald. In de dagen erop zijn er diverse activiteiten vanuit het dorpstheater. Ouderen vertellen kinderen over de oorlog, er worden kransen gelegd en er is een expositie. Zaterdag wordt er een fietstocht georganiseerd en ’s avonds geeft de Plechelmus Harmonie een concert. De zondag is er een Palmpasenoptocht met de Lutterse kinderen.

Op 3 april wordt op alle scholen stil gestaan bij het 75-jarig jubileum. De Historische Kring Losser heeft een boekje samengesteld over de oorlog voor alle schoolgaande kinderen in de gemeente.  Op die dag is ook de officiële opening op het Lossers Hoes. De Big Band Losser verzorgt de muzikale omlijsting en er zijn filmmateriaal, interviews, foto’s en speeches. Er is een tentoonstelling in de bibliotheek. Voor deze tentoonstelling is de Historische Kring Losser nog op zoek naar spullen uit de 2e Wereldoorlog.

In de Maria Geboortekerk in Losser organiseren alle kerken in de gemeente een Oecumenische dankdienst. Ook de Syrisch Orthodoxe gemeenschap uit Glane is hierbij betrokken.

CuSo55+ organiseert samen met Treff 55+ uit Ahuis een vredesconcert op 5 april. Het Euregiosymfonieorkest Ahaus, bestaande uit 44 Nederlandse en Duitse muzikanten treden samen het Caeciliakoor uit Losser op in de hal van het Twents Carmel College.

Ook op de Losserhof is aandacht voor de bevrijding. Op het terrein wordt een parade gehouden met het Liberation Tambourscorps uit Hengelo. Er zijn legervoertuigen te bewonderen en er wordt nog invulling aan een tentoonstelling gegeven. Verder zal de hele maand april voor basisschool- en middelbare schoolkinderen een geocaching programma online staan. De tocht voert langs  gedenkwaardige plekken in de gemeente ten tijde van de oorlog.

De gemeente trekt € 25.000 uit voor de financiering van alle activiteiten, € 10.000 wordt door de Provincie en een extern fonds bijgedragen. In grove lijnen is het programma bekend. Het finetunen van de activiteiten zal vanaf nu plaats vinden. In de volgende uitgave van De Week van Losser is er aandacht voor het programma van mei.