Algemeen

Allerzielen H. Maria Geboortekerk Losser

LOSSER - De vrijwilligers die zich met de voorbereiding van Allerzielenavond bezighouden hebben een afweging gemaakt op welke wijze een invulling te geven aan de herdenking van de overledenen. Enerzijds vanwege de positieve ervaringen van de afgelopen twee jaren en anderzijds het feit dat het coronavirus nog steeds op de loer ligt, wordt gekozen voor de opzet van de voorbije twee jaren.  

Foto: Marleen Melis, Calvarieberg R.K. Begraafplaats Losser

Iedereen is op woensdag 2 november tussen 18.00 en 20.00 uur van harte welkom in de H. Maria Geboortekerk. Reserveren is niet nodig. Bij het volgen van de aangegeven looproute kan men een kaarsje ontsteken, een herinneringskaartje en witte steentjes in ontvangst nemen. In de kerk klinkt muziek, terwijl met regelmaat de namen van de overledenen - van de laatste twaalf maanden - genoemd worden. Wanneer gewenst kan men even in een kerkbank plaatsnemen voor een moment stilte, voor een persoonlijk gebed. Stilte is gewenst wanneer om 18.15, 19.00 en 19.45 uur een kort woord van ‘troost en bezinning’ met als thema ‘Ik vergeet jou nooit’ wordt uitgesproken.

Na het bezoek aan de kerk kan de begraafplaats bezocht worden. Net als voorgaande jaren  is de begraafplaats met fakkels sfeervol verlicht. Tegen 20.00 uur worden - op symbolische wijze - de graven gezegend en zal er ‘The Last Post’ klinken.

De leden van de Uitvaartgroep en de Begraafplaatscommissie hopen dat  troost en steun geput kan worden uit dit moment van herdenken en van samenzijn, een moment waarbij u van harte welkom bent.    

De misintenties voor Allerzielen worden in de eucharistieviering van zondag 30 oktober voorgelezen.