Algemeen

De Lutte is klaar voor graafmachines

LOSSER - De Lutte mag de komende jaren een flinke verbetering van het straatbeeld verwachten. Het centrum en de dorpsranden krijgen een mooiere aanblik en de buitenruimte van Erve Boerrigter wacht een herinrichting. 

Eigenlijk is achter de schermen rond 2018 al begonnen met het verbeteren van De Lutte toen de eerste straten op de schop gingen. Dat laat wethouder Jaimi van Essen weten tijdens het persgesprek over de toelichting op de kwaliteitsimpuls die De Lutte staat te wachten. Sindsdien is de betrokken Klankbordgroep twee keer bijeen geweest als vertegenwoordiging van ondernemers en inwoners om wensen en ideeën kenbaar te maken. “Daarnaast zijn we bezig geweest met grondverwerving en hebben we goede afspraken gemaakt met de kerk om de parochietuin te mogen betrekken bij de herinrichting. Het voelt goed om de nieuwe plannen te mogen presenteren. De Lutte wacht op graafmachines,” licht Van Essen toe. Voorzitter van de Dorpsraad Bennie Visschedijk valt hem bij: “Ik hoor tevreden geluiden uit De Lutte.” De overkoepelende visie is in deelprojecten gedefinieerd.

Tegengaan wateroverlast

Voor de aanpassingen van de buitenruimte bij Erve Boerrigter is het startschot een tijdje geleden al gegeven. Focus ligt op het uitbreiden naar 60 parkeerplekken inclusief vier tot zes laadpunten voor elektrische auto’s. Op die manier wil men langparkeerders uit het centrum weren. Alle toegangswegen en randen van het dorp  krijgen een groenere aanblik en waterberging. Hierin trekt de gemeente samen met de Provincie Overijssel op. Niet alleen verfraaiing telt maar ook het tegengaan van wateroverlast (De Lutte ligt op de helling van een stuwwal). Menigeen zal zich het onderlopen van de snelweg nog herinneren.

Het pronkstok volgens Van Essen is de vernieuwing van het centrum. Hij spreekt over een groene zone en meer ruimte voor terras, een ware horecaboulevard. Alle pijlen zijn gericht op meer sfeer en beleving op het plein. De Plechelmusstraat zal iets worden verlegd en de parkeerplaatsen op het kerkplein en voor de school worden anders en omgeven met meer groen gesitueerd. Wandelpaden van en naar Erve Boerrigter zorgen ervoor dat bezoekers aan het centrum veilig de oversteek kunnen maken. Gehoopt wordt op politieke besluitvorming over de plannen rond de jaarwisseling waarna Europese aanbesteding moet volgen. Zonder tegenslagen hoopt Van Essen dat eind 2022 de schop in de grond gaat. Met de kwaliteitsimpuls van De Lutte is 8 - 10 miljoen euro gemoeid.