Algemeen

De Martinus winnaar Lekker Fit

LOSSER - Woensdag 22 mei verzamelden de leerlingen van basisschool De Martinus zich op sportpark Brilmansdennen voor de jaarlijkse sportdag. Bij de aftrap checkt directeur Léon Poorthuis of alle groepen compleet zijn en vraagt zich op te willen stellen. Dat de kinderen nog een kleine verrassing te wachten staat, maakt in eerste instantie niet zoveel indruk.

Ze wiebelen nog wat heen en weer en giechelen onderling. Wethouder Harry Nijhuis is inmiddels met zijn openingstoespraak begonnen en geeft aan hij het mooi vindt om er bij te zijn. “Lekker buiten sporten vinden we belangrijk en niet altijd maar binnen zitten om te rekenen en te lezen,” zo spreekt hij de kinderschare toe. “Wat vinden jullie leuker: hier zijn of binnen zitten?” “HIER!” klinkt het unaniem luid uit het publiek. Nijhuis legt in het kort nog even uit wat het ‘Lekker Fit’ programma inhoudt: een programma dat scholen in de gemeente Losser kennis laat maken met verschillende sportverenigingen in een aantal lessen. “En jullie hebben gewonnen!” met die woorden kreeg de wethouder de groep kinderen stil. Met een percentage van 21% heeft De Martinus de meeste leerlingen in beweging gebracht met ‘Lekker Fit 2019’.

Marit van groep 7 mocht een cheque van € 150 in ontvangst nemen. Ze heeft vorig jaar meegedaan aan het programma en heeft een aantal lessen bij Tennisvereniging Brilmansdennen gevolgd. Van deze club is ze nog steeds lid, een mooi voorbeeld wat ‘Lekker Fit’ beoogt. “Het is overigens niet de bedoeling dat deze € 150 bij de pizzeria of MacDonalds wordt uitgegeven,” grapt de wethouder. Directeur Poorthuis zal er in samenspraak met een aantal leerlingen er op toezien dat met deze cheque geïnvesteerd wordt in sport- of speeltoestellen om bewegen op school nog meer te stimuleren. Voorts werd de sportdag geopend met de ‘pasapas’, bekend van de Koningsspelen, die de leerlingen gezamenlijk uitvoerden.