Algemeen

Gedeputeerde provincie Overijssel en wethouder gemeente Losser geven officieel startsein Gezondheids Centrum Overdinkel.

OVERDINKEL - Vrijdagmiddag 9 april werd in Overdinkel het officiële startsein gegeven voor het te realiseren Gezondheids Centrum aan de Hoofdstraat Overdinkel waar de voormalige pastorie en kerk Protestantse gemeenschap, welke dateren uit 1908, deel van uitmaken.

Behouden van gemeentelijke monumenten
We lezen met regelmaat in de media dat helaas de gang naar kerken afneemt en dat deze prachtige gebouwen leeg komen te staan. De grote vraag maar ook met enige angst wordt de vraag gesteld wat is de toekomst voor deze gebouwen, zo ook in Twente. Ervoor waken dat sloop een optie is moet worden voorkomen want dat zou bijzonder jammer zijn. De pastorie van de Hervormde gemeenschap werd in 2019 te koop aangeboden. Marco Bergsma, van het gelijknamige hoveniersbedrijf in Overdinkel, heeft iets met oude gebouwen. Zo kocht hij in 2009 de Zoekerschool aan de Goormatenweg welke huidig in de originele staat van 1904 is gerestaureerd en dienst doet als kantoor van zijn hoveniersbedrijf. De Pastorie werd dan ook in 2019 aangekocht en een jaar later de kerk. Twee gemeentelijke monumenten aankopen en de wens om deze volledig te gaan restaureren is één maar welke bestemming zouden de gebouwen moeten krijgen? Vergeet daarbij niet de vraag wat de kosten zijn voor de deze restauratie. We spreken dan echt over vakwerk wat gedaan moet worden met inachtneming van vele uren.

Behoud gemeentelijke monumenten en inzetten voor gemeenschappelijk belang.
Na breed beraad en invullen behoefte binnen Overdinkel, zeker voor de toekomst, werd gekeken naar een te realiseren Gezondheids Centrum waar meerdere disciplines in de Eerstelijnszorg gehuisvest kunnen worden. Hier kwamen twee belangrijke aspecten bij elkaar: Zorg dichtbij is nu maar vooral in de toekomst van groot belang én de beide gebouwen geven hier aanvulling aan waarbij bestaan richting toekomst wordt gewaarborgd. Deze combinatie ondersteund de Leefbaarheid van dorpen op het platteland en is huidig bij de Provincie Overijssel één van de projecten die zij breed ondersteunen, mits er een gedegen plan aan ten grondslag ligt.

Leefbaar Platteland provincie Overijssel
Ook op het platteland krijgen we te maken met vergrijzing. Betekend juist dat we de eerste zorg dichtbij moeten houden. Daarnaast ook door in te zetten op woningen, zowel voor starters, gezinnen en senioren, wordt ingezet op het vasthouden van de leefbaarheid. De plannen van pastorie met kerk gekoppeld aan een nieuwbouw van ca. 550 m2 werden dan ook bij Provincie Overijssel en gemeente Losser met veel enthousiasme ontvangen. Gedeputeerde Roy de Witte, zelf woonachting in Manderveen, kent als geen ander de problematiek in de kleine kerkdorpen en was vanaf zijn eerste bezoek in 2020 aan de pastorie ontzettend enthousiast over de plannen. De provincie Overijssel gaf aan dat juist voor behoud en restauratie van deze gebouwen een verzoek kan worden ingediend voor financiële ondersteuning restauratie omdat juist in deze de kosten vele malen hoger zijn dan slopen en nieuwbouw.

Provincie Overijssel ondersteunt goed onderbouwde initiatieven
Na over en weer contact te hebben gehad, gegevens uitwisselen én aanreiken van een gedegen businesscase over een periode van 25 jaar besloot de Provincie Overijssel een subsidie vanuit Leefbaar Platteland toe te kennen aan restauratie pastorie. Het gehele team van Gezondheids Centrum Overdinkel was meer dan verrast dat het een ondersteuning in de restauratie is van € 150.000,- Gedeputeerde provincie Overijssel Roy de Witte, wethouder gemeente Losser Anja Prins en enkelgenodigden werden verwelkomd in de enorm grote ruimte boven de Zoekerschool om onder genot van koffie met gebak van gedachten te wisselen omtrent de toekomst van de zorg op het platteland. Nadien bood gedeputeerde Roy de Witte op locatie pastorie aan de Hoofstraat de Voucher aan maar voordien moest er nog wel even met hamer en beitel worden gebikt om de oude muur van de kerk tevoorschijn te halen. De planning is dan ook dat eind van dit jaar het Gezondheids Centrum Overdinkel er staat.