Algemeen

Gemeente gaat boetes uitdelen voor verkeerde afvalscheiding

LOSSER/OVERDINKEL - Wethouder Jaimi van Essen is er helemaal klaar mee. Klaar met de asociale houding van een aantal inwoners. Sinds de coronauitbraak is de illegale bijplaatsing van afval bij de zogenaamde milieueilandjes enorm toegenomen. Vooral op de afvalverzamelpunten bij de Kloppenstraat, Kerkstraat en bij de papierbak van AJC aan de Nijverheidsstraat is het goed mis. Ook op de Kroepsweg bij de Luttermolen en bij supermarkt Plus in Overdinkel loopt het de spuigaten uit.

“Soms moeten we wel twee per dag met een vrachtwagen er naar toe om het afval weg te halen. En je treft er van alles aan: matrassen, koelkasten, konijnenhokken. Dit baart maatschappelijke zorgen en de buurt klaagt over verloedering van de wijk,” onderstreept Van Essen de ernst van de situatie. De gemeente zal hierop strakker gaan handhaven. Doordat corona langzaam wegebt, hebben de boa’s nu meer tijd op toe te zien op illegale afvaldump. Ook wordt gedacht aan het plaatsen van camera’s.

Van Essen beseft dat sinds corona er meer druk ligt op de afvalverzamelpunten. “Mensen ruimden massaal hun zolder, schuur of tuin op.” Daardoor waren er regelmatig verkeersopstoppingen bij het afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg. “We beseffen dat het afvalbrengpunt een dringende upgrade nodig heeft. We moeten kijken naar een verruiming van de openingstijden en dat het publieksvriendelijker wordt.” Met Twente Milieu start de gemeente binnenkort een onderzoek om te kijken wat, waar en hoe het afvalbrengpunt toegankelijker wordt. Het kostenaspect zal meespelen en welke medewerkers ervoor ingezet kunnen worden. Op voorhand wordt snel een bord geplaatst met de momenten waarop het het meest of minst druk is om zo pieken te voorkomen.

De textielcontainers van Twente Milieu waren sinds corona op slot. Dit blijft nog van kracht tot 1 september. Nog bruikbare kleding kan bij kringloopwinkels worden gebracht.  Ook hier kijkt de gemeente Losser samen met Twente Milieu wat de mogelijkheid is om kleding in Twente her te gebruiken.

Als laatste kaart de wethouder de afvalscheiding in de huiscontainers: de groene, oranje en grijze bak. “In de plastic en GFT bak gooien mensen dingen die hierin niet thuis horen,” zegt Van Essen zichtbaar geërgerd. Hierdoor komt de gemeente regelmatig voor extra kosten te staan wanneer een vrachtwagen met plastic of GFT wordt afgekeurd voor de verwerking. Denk hierbij aan zo’n € 1500 per vrachtwagen aan extra kosten. “Kosten die uiteindelijk weer aan de burger wordt doorbelast in de afvalstoffenheffing. Een klein groepje mensen verpest dit voor anderen. Zij denken creatief te zijn op de portemonnee van anderen.”  Ook hier gaat een boa met de chauffeur van Twente Milieu controleren èn boetes uitreiken voor verkeerde scheiding.

Boetes voor verkeerde afvalscheiding of illegale dumpstort variëren tussen de € 95 en € 390.