Algemeen

Gemeentehuis Losser 50 jaar

LOSSER - Een halve eeuw is het geleden dat de gemeente Losser de deuren van het toen nieuwe gemeentehuis opende. Afgelopen donderdag werd daar in het nu Lossers Hoes uitgebreid bij stilgestaan. In een coronaproof opstelling met ruimte voor maximaal 25 personen werden  genodigden, waaronder vertegenwoordigers van de Historische Kring Losser en de Dree Marken ontvangen in de raadszaal.

Wethouder Harry Nijhuis met cultuur en erfgoed in zijn portefeuille opende de bijeenkomst. Erfgoed noemde hij het DNA van de gemeente wat niet mag verdwijnen met het opknappen van de dorpskernen. De geschiedenis van het gemeentehuis is verzameld in een boekje als speciale uitgave van “Oet Dorp …. En Marke” het lijfblad van de HKL. Georg van Slageren lichtte de inhoud ervan toe.

De gemeente had al in 1954 plannen om het gemeentehuis op de huidige plek te bouwen door aankoop van de oude pastorie van de Nederlands Hervormde kerk. Het duurde nog tot 1963 eer plannen werden herzien en concreet werden. Pas in maart 1965 werden de plannen aanvaard en op 22 mei 1967 ging de eerste spade de grond in. Naar verluid is deze nog steeds bewaard gebleven in de gemeentelijke kelder. Burgemeester Van der Sandt trommelde de commissaris van de Koningin Van Nispen tot Pannerden op om op 14 augustus 1970 het nieuwe gemeentehuis officieel te openen. Eén van de geschenken toen was de ambtsketen die burgemeester Cia Kroon nu bij officiële gelegenheden nog steeds draagt. Deze werd door Van Heek geschonken. Een ander geschenk wat tot op heden nog steeds zichtbaar is, zijn de drie beuken die het gemeentehuis flaneren. Deze komen uit de tuin van Dokter Brandenburg uit Overdinkel die ze eigenhandig sinds 1960 gekweekt had om deze negen jaar later aan de gemeente te schenken. Thea Evers, redactielid van “Oet Dorp …. En Marke” overhandigde aansluitend de speciale editie van het blad aan burgemeester Kroon.