Algemeen

GÜNTHER BRAMER (1922-2019)
Heimatforscher uit Gildehaus

TWENTE -  Het is al weer twee jaar geleden dat Heimatforscher Günther Bramer uit Gildehaus is overleden. Bramer, die op 12 oktober 2019 op 97-jarige leeftijd stierf, heeft zich enorm ingespannen voor de  geschiedenis van Gildehaus en omgeving. Getuige wel de vele artikelen en boekwerken die hij over deze deelgemeente van de gemeente Bad Bentheim heeft geschreven. Zijn roots liggen echter in Twente. Overgrootvader Gerrit Jan Bramer emigreerde vanuit Delden naar Gildehaus, stichtte er een gezin en bouwde er een schildersbedrijf op.

Verzamelen

Al vroeg na de Tweede Wereldoorlog begon Günther Bramer alles te verzamelen wat hem belangrijk leek én op te schrijven wat hij de moeite waard vond. Decennialang heeft hij zich gericht op de historie van 'zijn' Heimat. Hij ging met mensen het gesprek aan en was immer op zoek naar oude foto's, boeken en geschriften. Als zodanig bouwde hij een enorme verzameling op. Zijn collectie bevindt zich thans in het Kreis- und Kommunalarchiv van Nordhorn.

Artikelen/boeken

Van Bramers hand verschenen talloze artikelen in het befaamde Jahrbuch Bentheim. Tot zijn pennenvruchten behoren o.a. de verhalen over het ondernemersgebeuren in Gildehaus. Hij bracht bedrijven in beeld die totaal vergeten waren, waaronder een margarinefabriek die aan het einde van de 19e eeuw daar gevestigd was, een Nederlandse koekjesfabriek die bestond van 1908 tot 1911, een conservenfabriek die in de jaren twintig van de vorige eeuw booming was, maar vervolgens spoedig verdween.

Naast de vele artikelen heeft Bramer ook diverse boekwerken op zijn naam staan. Een belangrijk werk is: 'Leben im Kirchspiel Gildehaus'. In dat boek laat hij het dorp en de omliggende boeren met de bewoners door de eeuwen heen zien aan de hand van meer dan 1000 foto's met passende uitleg. Interessant is ook het 427 pag. tellende boek 'Flurnamen im Kirchspiel Gildehaus. Het laatste werk waar hij nog bij betrokken was, is de 'Geschiedenis van de plattelandsgemeenschap Hagelshoek' uit 2018.

Zandsteen

Ook in de Gildehauser-zandsteen was Bramer zeer geïnteresseerd. En tevens in de kunstwerken die daaruit vervaardigd werden door de lokale steenhouwers, zoals: schouwen, zonnewijzers, toegangspoorten etc. Zijn bijzondere interesse ging tevens uit naar de fossielen die zich in het zandsteen bevinden. Daaromtrent stelde hij zorgvuldig een uitgebreide collectie samen van zijn vondsten. In het Bentheimer Jahrbuch van 1967 staat daartoe een uitgebreid en goed onderbouwd artikel: 'Muscheln im Gildehauser Sandstein'.

Om wijlen Günther Bramer zelf niet te vergeten, besteed ik er nu aandacht aan. Zijn leven, zijn werk heeft er toe gedaan. En met veel belangstelling lees (en herlees) ik nog steeds zijn artikelen en boeken.

 

Martin Paus