Algemeen

In Losser mogelijk één paasvuur per kerkdorp

LOSSER - Vanwege de aanhoudende droogte in de regio heeft de Veiligheidsregio Twente per dinsdag 16 april fase 2 - 'extra alert' afgekondigd. Het gevaar op snel uitbreidende natuurbranden is groot. De gemeente heeft, in overleg met de brandweer, ervoor gekozen om onder strikte voorwaarden één openbaar paasvuur per kerkdorp mogelijk toe te staan. Andere paasvuren dan deze vijf zijn niet toegestaan. 

Paasvuur gemeente Losser 2017

De gemeente is in gesprek met de organisatoren van vijf openbare paasvuren in de kernen van de gemeente Losser, op de volgende locaties: Gildehauserweg in Losser; Invalsweg in Overdinkel; Glanestraat in Glane; Pastoor Rudingstraat in De Lutte; Beuningerstraat t.h.v. nr. 64 in Beuningen.

Hierbij wordt besproken of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om deze paasvuren door te kunnen laten gaan. De brandweer geeft hierover advies. De organisatie van het paasvuur besluit zelf of zij onder de voorwaarden die gelden het paasvuur door kan laten gaan. 

De overige paasvuren in de gemeente gaan definitief niet door. De aanvragers van deze paasvuren krijgen hierover een brief van de gemeente.

Meer informatie
Voor vragen n.a.v. de situatie rondom de maatregelen inzake natuurbrandbestrijding kunt u contact opnemen met de afdeling(en) communicatie: Communicatie Brandweer Twente, tel. 06–22605752 en Communicatie VR IJsselland, tel. 088–4430740.