Algemeen

Innovatief asfalt op rotonde in Losser

Vrijdag 17 juli is een nieuwe, verbeterde variant asfalt aangebracht op de rotonde Gronausestraat – Langenkamp in Losser. Het bouwteam Centrumplan Losser vindt het belangrijk om innovaties toe te passen tijdens de werkzaamheden. Ecopave XL, de nieuwe asfaltsoort, kan naar verwachting twee keer zo lang blijven liggen! Dit levert een enorme besparing op kosten, tijd, hinder, CO2-uitstoot en grondstoffen op, omdat de asfaltlaag niet vervangen hoeft te worden.

Aannemer Dura Vermeer heeft dit innovatieve asfalt ontwikkeld. De afgelopen jaren is Ecopave XL al meerdere keren getest op (snel)wegen verspreid door Nederland. In de tussentijd is veel kennis opgedaan om de volgende stap te maken. Die stap is vandaag gezet, op de rotonde Gronausestraat.

Wethouder Jaimi van Essen waardeert deze toepassing van innovatief asfalt: “De gemeente Losser werkt samen met Dura Vermeer en adviseur Anacon-Infra in een bouwteam. Dit is een mooie manier van samenwerking waarbij we de kwaliteit van wat we maken erg belangrijk vinden. Die kwaliteit willen we leveren op een duurzame en innovatieve manier. Samen hebben we veel kennis en ervaring. Dat leidt nu dus ook tot toepassing van dit innovatieve asfalt. Hiermee maken we het centrum van Losser op een duurzame manier toekomstbestendig!”

Besparing
Ecopave XL heeft een langere levensduur door de toepassing van epoxy gemodificeerde bitumen in het mengsel. Dit zorgt er dus voor dat de deklaag niet na 10 tot 15 jaar vervangen hoeft te worden. Daarnaast wordt dit type asfalt ook op een lagere temperatuur geproduceerd dan standaard asfalt. Ook dit zorgt voor vermindering van de CO2-uitstoot.

Rotonde 24 juli open voor verkeer
De laatste werkzaamheden aan de Gronausestraat worden nu verricht, waarna de straat weer gebruikt kan worden door al het verkeer. De rotonde, de Gronausestraat en Langenkamp gaan op vrijdag 24 juli weer open.

Werkzaamheden Brinkstraat bijna van start
Na de zomervakantie gaat het bouwteam aan de slag in de Brinkstraat. Het bouwteam verwerkt de laatste aanpassingen in het ontwerp en aannemer Dura Vermeer start naar verwachting vanaf 14 september met de werkzaamheden. Voor die tijd, vanaf 17 augustus, voert aannemer Siers kabel- en leidingwerkzaamheden uit in de Brinkstraat. Het doel is om de Brinkstraat gezelliger en aantrekkelijker te maken. Parkeerplaatsen worden gereduceerd en de auto is te gast, waardoor voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen.

Centrumplan Losser
Centrumplan Losser is één van de grootste projecten ooit in Losser. Het hele centrum wordt heringericht. Het prachtige Twentse dorp wil hiermee de aantrekkingskracht, identiteit en de toekomstbestendigheid van het dorpscentrum versterken.