Algemeen

Jubilarissen bij Zij Actief De Lutte

DE LUTTE - De jaarvergadering van Zij Actief De Lutte vond op dinsdag 21 januari jl. plaats. Tijdens die vergadering werden maar liefst zestien leden gehuldigd in verband met hun lidmaatschapsjubileum. Het katholiek vrouwennetwerk mocht die avond acht nieuwe leden verwelkomen, waarmee het ledenbestand nu boven de honderd komt.

Jubilarissen De volgende leden werden gehuldigd voor hun langjarig lidmaatschap:

25 jaar lid: Annie Hollink, Annie ter Brake, Marianne Notkamp, Cilia olde Hendriksman, Annet Punt, Annelies Reijmer, Ria Welhuis en Tiny Volker.

40 jaar lid: Miny Koekoek.

50 jaar lid: Truus Benneker, Lies Kamphuis, Annie Schasfoort, Leny Seijger en Truus Seijger. 60 jaar lid: Alie Kuipers en Truus Lentfert.

Deze dames werden in het zonnetje gezet en ontvingen een cadeau en een boeket bloemen. Na afloop van de vergadering werd de Zij Actief-quiz gespeeld. Deze quiz ging over actuele vragen en vragen die betrekking hadden op De Lutte. Iedereen ging na afloop met een aardigheidje naar huis. Er was ook nog een hoofdprijs: een ‘diner’, dat nog wel zelf gekookt moest worden. Zij Actief kijkt terug op een geslaagde avond.