Algemeen

Lokale steun in Sinterklaastijd

LOSSER - Voedselbank Losser heeft afgelopen twee weken van verschillende kanten goederen, cadeautjes, waardebonnen en een cheque mogen ontvangen voor haar cliënten of voor kinderen van cliënten.

Zo ontvingen ze van Parochie Maria Vlucht drogisterijartikelen en wasmiddelen, sinterklaassnoepgoed en koekjes van de diaconie van de Protestantse Gemeente Losser en ook van Trioliet. Daarnaast mochten ze ook goederen in ontvangst nemen van een aantal anonieme donoren. Jessie Breukers doneerde zelf kleuboeken en stiften als sinterklaascadeau. “Een aantal mensen hebben het prima voor elkaar in deze wereld en daar behoren wij ook bij. Wij kunnen ons goed redden en daarom kunnen we ook wat doen voor hen die het wat minder hebben.”

Vanuit Kringloopbedrijf De Beurs werden waardebonnen ontvangen en Rabobank Twente & Achterhoek doneerde een grote cheque met een mooi bedrag. “We realiseren ons dat de behoefte aan ondersteuning groter is dan ooit te voren.”

Het is hartverwarmend om te zien dat er voorafgaand aan het sinterklaasfeest ook stilgestaan wordt bij mensen voor wie cadeaus minder vanzelfsprekend zijn. Aan alle donateurs dan ook een welgemeend en hartelijk dankjewel!