Algemeen

‘Losser weer vrij’

LOSSER - Gelukkig zijn de basisscholen op maandag 11 mei weer geopend. Wel op halve kracht, maar toch! De meeste kinderen verlangden er wel naar om hun vriendjes en vriendinnetjes weer te zien na al die weken. Ze hadden er echt zin in. En ook de juffen en de meesters konden het moment niet afwachten om hun ‘kroost’ te ontvangen, die ze in die periode van gedwongen scheiding hadden moeten missen. Die elfde mei bood de Historische Kring Losser (HKL) de gelegenheid om de boekjes ‘Losser weer vrij’ bij de scholen te bezorgen. Het boekje is door de HKL speciaal gemaakt ter gelegenheid van de viering van vijfenzeventig jaar bevrijding. Het is bestemd voor alle kinderen die de basisscholen in de gemeente Losser bezoeken en ook voor de leerlingen van het Twents Carmellyceum in Losser.

Al vele jaren gaan enkele vrijwilligers van de HKL in het voorjaar naar een steeds wisselende school om daar met een groep in gesprek te gaan over allerlei aspecten van de oorlog en om het belang van vrede voor de mensen te benadrukken. 
 
In dit speciale herdenkingsjaar van 75 jaar vrijheid was het de bedoeling om groep 7 met hun juf Ineke Hesselink van basisschool De Verrekijker te bezoeken. Tijdens dit bezoek wordt door middel van een PowerPointpresentatie iets zichtbaar gemaakt van wat oorlog met de mensen doet. Verder stond ook een bezoek aan het vroegere kamp Westerbork op het programma. De verhalen, verteld door een medewerker van dat kamp, maken elk jaar weer diepe indruk op de kinderen. 
 
Op 3 april was met de kinderen van de betreffende groep op de Algemene Begraafplaats de herdenking van de bevrijding van Losser gepland. En op 4 mei zouden de kinderen als afsluiting van het project, namens alle scholen bloemen leggen bij het oorlogsmonument.
 
 Met dit project hoopt de HKL bij kinderen de herinnering aan de oorlog levend te houden en de waarde van vrijheid te benadrukken.
 
Helaas heeft het coronavirus hier dit jaar een stokje voor gestoken en is alles afgelast en dus ook de uitreiking van het boekje ‘Losser weer vrij’.
 
De heropening van de scholen bood de kans om dat alsnog te doen. Juf Ineke Hesselink van basisschool De Verrekijker maakte een foto van een aantal kinderen van groep 7 nadat deze het boekje in ontvangst hadden genomen.
 
Vanaf 4 juni wordt het boekje ook bezorgd bij alle leden van de HKL.