Algemeen

Noaberschap in eigen buurt

LOSSER - Onlangs hebt u kennis kunnen maken met het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) als onderdeel van het Platform Losser Duurzaam. Dit team houdt zich o.a. bezig met burgerinitiatieven op het gebied van een groen, gezond en veilig Losser, voor jong en oud. Ook op het gebied van een circulaire economie wil het team burgerinitiatieven stimuleren om het klimaat te beschermen tegen overbodige productie van afval en onnodig gebruik van grondstoffen.

Wat heeft dat nu te maken met noaberschap?

Noaberschap is een kleine sociale eenheid (bijvoorbeeld buurt) die een bepaalde ongeschreven verplichting heeft elkaar bij te staan en te helpen. In deze ongemakkelijke coronatijd beseft menigeen dat we op elkaar zijn aangewezen. U kunt niet altijd terugvallen op verre verwanten, vrienden of kennissen. U kunt kijken naar de overheid, de gemeente en allerlei andere organisaties of ze iets voor u doen. Soms bent u teleurgesteld, soms gebeuren er daadwerkelijk dingen waar u wat aan hebt. Het is afwachten of kunnen we zelf nog iets gaan doen? We wonen in een mooie buurt waar we elkaar kennen en waar we af en toe een praatje maken. We houden elkaar op de hoogte  van wat er zoal gebeurt. Het is nu de tijd om meer samen te doen. We kunnen de buurt gezelliger en mooier maken door de noaberschap in onze eigen buurt te vergroten.
 

Initiatiefnemers gevraagd

Als u zich hierin herkent, dan bent u de persoon waarnaar men op zoek is. Vrijwilligersteam Losser Duurzaam zoekt initiatiefnemers die in hun eigen buurt het noaberschap willen bevorderen. Als hulpmiddel is er een ideeënkaart ontwikkeld om de belangstelling voor samenwerking in de eigen buurt te inventariseren en op te zetten. Met de ideeënkaart kunt u ideeën verzamelen voor het bevorderen van burgerinitiatieven ter versterking van het noaberschap.
 
Vrijwilligersteam Losser Duurzaam wil de initiatieven met raad en daad ondersteunen, en vindt het fantastisch als jong en oud elkaar vindt in de samenwerking. Iedereen kan zijn eigen steentje bijdragen in zijn eigen buurt.
 

Waar kunt u zoal aan denken om het noaberschap te bevorderen?

Enkele ideeën ter inspiratie: op het gebied van een groen, gezond en veilig Losser, voor jong en oud; buurtpreventie, een buurt AED (voor zover nog niet aanwezig), buurttaxi, buurt gladheidsbestrijding, buurt computerondersteuning, buurt boodschappendienst, buurt adviesgroep, buurt activiteitengroep, etc.; het opstarten van gezamenlijke initiatieven als een eetbaar plantsoen, buurtonderhoud groen, het delen van planten, opruimacties van afval; elkaar helpen bij het snoeien van bomen en struiken; op het gebied van een circulaire economie (duurzame economie); als buurt samen gebruikmaken van goederen die u af en toe nodig hebt als bijvoorbeeld gereedschap, ladders, kruiwagen, aanhangwagen, etc.; het uitlenen van je auto als buurtauto; hergebruik van overbodige goederen (kringloopprincipe); het uitvoeren van kleine klussen voor elkaar; het samen repareren van gebruiksvoorwerpen, maar ook klusjes voor besparingen (daar is zelfs een lijst voor beschikbaar met wel 101 bespaartips). We hopen daar binnenkort meer over te publiceren.
 
Nu de coronabesmettingsgraad ook in Losser toeneemt, is het goed te begrijpen dat mensen voorzichtiger worden met fysieke sociale contacten. Door nu uw ideeën te delen, verhogen we de mogelijkheid om straks, als het weer mogelijk is, weer volop gezamenlijk bezig te zijn.
 
Als u een actieve bijdrage wilt leveren aan burgerinitiatieven in uw eigen buurt dan kunt u een bericht sturen naar infoVLD@losser.nl.
 

Voor goede initiatieven behoort een Greune Deal tot de mogelijkheden. Informatie daarover vindt u op www.Losser.nl.