Algemeen

OPENBARE VERGADERINGEN: COMMISSIE BESTUUR & SAMENLEVING

Op dinsdag 21 januari staat als eerste commissievergadering de commissie Bestuur & Samenleving gepland. Deze vergadering begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Grote Zaal van ’t Lossers Hoes.

De agendapunten voor deze commissievergadering zijn:

a.     Verordening Individuele Studietoeslag

b.     Actieve informatie van het college

c.     Rondvraag

 

Commissie Ruimte 21 januari om 19.45 uur

 

Na afloop van de commissie Bestuur & Samenlevingvolgt om  19.45 uur de vergadering van de commissie Ruimte. Ook deze wordt gehouden in de Grote Zaal van ‘t Lossers Hoes.

 

De agenda voor deze commissie is

a.      Verordening Naamgeving en Nummering

b.      Startnotitie Regionale Energie Strategie Twente

c.      Actieve informatie van het college

d.      Rondvraag

 

Op de website van de gemeente www.losser.nl  staan de verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.

 

Beide vergaderingen zijn openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom.