Algemeen

Overdinkel moet nu verder zonder ‘haar zusters’

In april 2019 vierden we binnen Overdinkel nog 100 jaar zusters in Overdinkel. Overdinkel liep massaal uit om dit te vieren. Overdinkel groeide in de beginjaren van 1900 gestaag en er was o.a. geen wijkverpleging en onderwijs. In 1919 werd er een beroep gedaan op de Zusters verbonden aan Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Tilburg. Vanaf deze periode zijn er zeker 85 zusters actief geweest in Overdinkel en waren zij altijd het aanspreekpunt wanneer dit was gewenst.  De beide laatste zusters, Castissima en Leokorda woonden nog altijd in het zusterhuis. 

Normaliter gaan zusters na vervulling van hun taak weer terug naar het klooster in Tilburg. Overdinkel liet hen niet gaan want zij zijn na 60 jaar diep verbonden met Overdinkel en Overdinkel met hen.

Beide zusters gaven aan graag te willen blijven totdat het misschien niet meer kon. Voor enige weken geleden kreeg alles een onverwachte wending. Zuster Castissima, 96 jaar, struikelde en brak zowel haar heup als pols. Na opname in het ziekenhuis moest zij gaan revalideren. Waar kun je dit beter doen dan liefdevol in het klooster te Tilburg, dus ging zij op maandag 26 oktober j.l. naar Tilburg.

 

Met dit kwam alles in een stroomversnelling om als zusters Overdinkel te verlaten. Betekend ook een versneld vertrek voor zuster Leokorda, 90 jaar. Op zaterdag 21 november zijn haar spullen naar Tilburg gebracht en op deze avond was er een afscheidsviering via een livestream, het kan momenteel helaas niet anders, jammer. Zondag 22 november was het dan echt zover: het vertrek. De woorden van de zusters waren : ‘We weten dat we ooit terug gaan naar Tilburg waar we met alle zusters een fijne oude en verzorgde dag mogen genieten maar zullen alle inwoners en geheel Overdinkel gaan missen”.

Zuster Leokorda rijdt nog altijd auto en haar grootste wens was om haar blauwe auto mee te nemen. Leuk om te vermelden is dat er met humor werd aangegeven dat Overdinkel ‘extra blauw op straat had’ met deze auto.

 

Jammer dat Overdinkel in deze tijd geen afscheid kon nemen van ‘haar zusters’ al was het maar een hand geven . Helaas. Wat wel mooi is om te vermelden dat het zusterhuis in eigendom blijft van Tilburg en nu gaat fungeren als vakantiewoning voor de zusters. Dus we hopen van harte dat we de zusters zeker regelmatig mogen verwelkomen in Overdinkel.