Algemeen

Richting aan ideeën verfraaiing Losser

LOSSER - Jarenlang staat het op de agenda: wat gebeurt er met de Aloysiusschool, de Brink en het Martinusplein. Afgelopen week werd een presentie aan de pers gegeven met daarin een richting waarin gedacht wordt om deze drie hoofdpijnpunten te verfraaien. Wethouder Harry Nijhuis is enthousiast dat er naar zijn woorden een ontzettende kwaliteitsimpuls - het dorp wordt flink op z’n kop gezet - aan het centrum van Losser wordt gegeven. “Het zijn cruciale punten die de aanblik van Losser positief zullen veranderen. Het is niet zo dat we morgen meteen de schop in de grond zetten. Het is geen gedetailleerd uitgewerkt plan met een definitief eindbeeld. Samenwerking hierin tussen overheid, ondernemers en stedelijk bouwkundigen is belangrijk zodat er krachtige deelgebieden ontstaan met elk een eigen profilering en sociale meerwaarde.”

Aloysiusschool

Het idee is om de achterzijde van de Aloysiusschool uit te breiden met een ruimte voor een lokaal theater voor gebruik van verenigingen waarin zij kunnen repeteren en optredens kunnen houden. Inmiddels is hier met 13 verenigingen uit de gemeente gesproken voor een avondinvulling. Overdag zou de oude school voor sociaal maatschappelijke functies ingezet kunnen worden. Voor het open terrein parallel aan de Raadhuisstraat ligt in de planning om daarin in een apart te bouwen gebouw vijf wooneenheden te situeren. Deze kunnen voor bijvoorbeeld door ouderen of starters worden betrokken.

De Brink

Op de plek waar het oude postkantoor stond, is nu tijdelijk een tuintje gesitueerd. Met dat stuk gaat het om bouwgrond van ca 350 m2. Ook daar wordt gedacht aan woningbouw met zes bovenwoningen en daaronder ruimte voor een commerciële functie, bijvoorbeeld een horecagelegenheid met een mooi terras naar de binnenzijde van het winkelcentrum. Het huidige winkelcentrum verdient met haar uitstraling van ettelijke decennia geleden en achterstallig onderhoud aan gevels een refresh. Meer groen, een meer karakteristieke bestrating en straatmeubilair moet de sfeer verhogen. Supermarkt Jumbo heeft aangegeven te willen verruimen en daardoor weg te willen uit het centrum. Behoud van de Jumbo in het centrum is belangrijk voor de ondernemers aan de Brink. Het is de bedoeling dat Jumbo blijft met uitbreiding van zo’n 500 m2. Hierdoor zal een aantal ondernemers aan de Brink moeten verhuizen. Hierover zijn inmiddels gesprekken gevoerd. Rondom zal de aanblik van de supermarkt verfraaid worden.

Martinusplein

Op de oudste plek van Losser staat de Martinustoren, een baken dat bepalend is voor de sfeer en uitstraling van het Martinusplein. De zichtlijnen vanuit verschillende invalswegen moeten behouden worden. Met de Historische Kring Losser (HKL) is onderzocht wat er eeuwen geleden aan bouw stond in Losser. De conclusie was: statige gebouwen en boerderijachtige panden. De plannen zijn om een mix van dit soort gebouwen op de plekken van de oude Plus supermarkt en Hotel Marktzicht te bouwen. Ieder pand met z’n eigen uitstraling. Het zal dan gaan om laagbouw (twee etages en een kap) zodat het rondom - ook vanuit de Bernhard Leurinkstraat aantrekkelijk en rondom de toren zichtbaar blijft. Om hoeveel woningen het gaat, is nog niet bekend. Het beoogde horecaplein waar jaren over gesproken is, is niet van de grond gekomen. Daarmee is niet gezegd dat er helemaal geen horeca op het plein zou kunnen komen. Wel wordt het een plein zonder parkeermogelijkheden. Voor lang parkeren komen elders plekken in Losser beschikbaar.

Inzage en inloopbijeenkomst

De Visie ruimtelijke aandachtsgebieden centrum Losser wordt ter inzage gelegd van donderdag 31 maart tot donderdag 12 mei 2022. Tijdens deze inspraakperiode wordt op 14 april een inloopbijeenkomst georganiseerd in ‘t Losser hoes. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen belangstellenden hun vragen stellen en opmerkingen op de visie geven. Uiteindelijk wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad.