Algemeen

Samenwerking burgermeesters in coronatijd

LOSSER - Alle drie kwamen ze op de fiets naar hotel Driland in Gronau: de Losserse burgemeester Cia Kroon, Volker Pannen van Bad Bentheim en Rainer Doetkotte van Gronau. “Zo laten we zien dat onze gemeenten heel erg dicht bij elkaar liggen,” vertelt burgemeester Kroon. Doetkotte valt haar bij: “En ook wat het gemis van reisvrijheid is geweest. En dat voor onze regio die zo bekend staat als fietsregio en waar het toerisme normaalgesproken hoogtij viert.”

Deze maandagochtend waren de drie gemeente-aanvoerders bijeen gekomen om over hun samenwerking in de afgelopen maanden na te praten in coronatijd. Iedere week was er tussen de drie telefonisch contact. Het belang om de grens niet hermetisch af te sluiten stond bovenaan. “Dat is ook moeilijk wanneer er veel Nederlanders in Duitsland wonen en in Nederland werken. En andersom.” Geadviseerd werd wel om niet naar Duitsland te gaan zonder legitieme reden en ook werd de Duitsers gevraagd om bijvoorbeeld niet de markt in Enschede te bezoeken. “Boetes zijn er niet uitgedeeld. Alleen waarschuwingen,” zegt Kroon die in perfect Duits uitlegt dat zij en haar twee collega’s meteen contact zochten met elkaar toen de lockdown begon. “Dat had twee redenen. We grenzen met onze gemeenten aan elkaar en een virus houdt zich niet aan grenzen. En als tweede om elkaar te helpen. Zo was de Fachklinik in Bad Bentheim bijvoorbeeld bereid om Nederlandse coronapatiënten op te nemen.” Van dat laatste was het overigens niet nodig om gebruik te maken.

Namens de Euregio waren voorzitter Rob Welten (tevens burgemeester van Haaksbergen) en directeur Christoph Almering aanwezig. De Euregio maakt zich onder andere hard om Nederlandse ondernemers die in Duitsland woonachtig zijn en daardoor buiten de Nederlandse regelingen vallen onder de aandacht te brengen in politiek Den Haag. Almering zegt dat er inmiddels al stappen zijn gemaakt en verwacht dat er voor hen ook een tegemoetkoming in inkomstenderving gerealiseerd zal worden. In Bad Bentheim wonen zo’n 2000 Nederlanders en in Gronau zijn dat nog eens 3000 waarvan het gros in Nederland werkt. Alleen al om die reden zouden gesloten grenzen niet passen.

Passend bij het thema van de bijeenkomst werden de burgemeesters gefotografeerd bij de Drilandsteen die symbool staat voor de verbindende werking tussen de drie gemeenten. De originele steen stamt uit 1659.