Algemeen

Volg je hart, want dat klopt altijd
Henk Filipsen – in memoriam

LOSSER - Met klanken van een doedelzak start vrijdag 25 november de muzikale afscheidsviering van Henk Filipsen in een volle Maria Geboorte Kerk in Losser. Tal van sprekers herinneren hem in de vele functies die hij maatschappelijk heeft bekleed: als mens en als vriend. Zijn passie, muziek, is de rode draad tijdens het afscheid waarbij indrukwekkende muziekstukken de revue passeren. Vertolkt door Sempre & Friends zoals Henk het zelf noemde, en volledig door hem geregisseerd.

Henk wordt op 17 augustus 1966 in Losser geboren en groeit op als derde in het gezin Filipsen aan de Losserse Buizerdstraat. In 1973 wordt Henk ernstig ziek naar het ziekenhuis gebracht en blijft een week lang in coma. Hij blijkt een vernauwing aan het uiteinde van zijn linkernier. Henk gaat naar de CVO-school, nu de Meester Snelschool en vervolgens de lts.

Henk wil met zijn handen werken, een vak leren en wordt loodgieter. Als 17-jarige is zijn eerste bouwproject het oude Dinkelziekenhuis in Losser. Hij wordt op z’n 20e weer geconfronteerd met nierproblemen en wordt geopereerd. Nadien verruilt hij het loodgietersvak voor een baan als werkvoorbereider/ calculator en werkt zich op als projectmanager om vervolgens op z’n 24e een eigen bedrijf te starten. Mét succes.

Genieten van het jaarlijkse vader-dochteruitje

Als 8-jarig jochie wordt hij lid bij Sempre Crescendo in Losser. Eerst dwarsfluit, maar vond dat maar niks, en vervolgens hoorn en trompet. Als Henk in de jaren 80 overstapt naar Crescendo in Overdinkel leert hij Carolein Witzel kennen. De vonk sloeg over. Ze trouwen en op 8 oktober 1997 wordt het stel verblijd met dochter Lisa. Ondanks zijn drukke en volle werkagenda maakt Henk voor zijn gezin altijd tijd. Grote reizen worden er niet gemaakt, maar het gezin Filipsen geniet van de korte trips naar Denemarken, Friesland, Drenthe en de campertocht door Duitsland en Tsjechië. Ook kijkt Henk altijd uit naar het jaarlijkse vader-dochteruitje. Zijn laatste reis is in 2021 met goede vriend Martijn naar Denemarken om Henks geliefde hobby sportvissen te beoefenen. In 1997 komt Henk terug op het oude nest bij Sempre Crescendo in Losser en neemt Carolein als nieuw lid mee. Later sluit ook dochter Lisa aan. Hij wordt voorzitter en mede onder zijn leiding komen er prachtige producties tot stand in het openluchttheater als een concert met Edwin Rutten (Ome Willem) en de tweedaagse productie Concerto Veneziano. 

De tijd heeft mij ingehaald

Vanaf 2010 krijgt Henk fysiek steeds meer te verduren. Longembolieën, diverse hartinfarcten, nierinfarcten, trombose en een TIA veroorzaken veel pijn, vermoeidheid en vooral onzekerheid over de toekomst. Hij raakt volledig arbeidsongeschikt. Een niertransplantatie zou uitkomst bieden, waarbij Carolein als donor wil fungeren. Ze blijkt een 100% match met Henk. Vreugde overheerst maar door de coronaperiode en Henks snel afnemende gezondheid wordt de niertransplantatie geschrapt. Dialyse wordt onvermijdelijk. Henks fysieke gestel gaat hard achteruit en alleen dialyse houdt hem in leven. Henks woorden: “De tijd heeft mij ingehaald.”

Een mensen-mens, een verbinder en midden in de maatschappij

Nooit gaat Henk bij de pakken neerzitten. “Ik kan me niet zieker voordoen dan ik ben, en als ik me goed voel, kan ik iets doen.” Hij komt in de gemeentepolitiek terecht, sluit zich aan bij Burgerforum en wordt in 2014 gemeenteraadslid. Henk zit niet stil. In zijn jonge jaren wielrent hij op hoog amateurniveau en blaast midwinterhoorn. Later bekleedt hij vele functies bij de Adventbloasers, wordt voorzitter van Volley ’68 en is vaste trompettist bij diverse herdenkingen in Losser. Henk was een mensen-mens, altijd sociaal betrokken en midden in de maatschappij. Henk was een verbinder, een bruggenbouwer en stond altijd voor iedereen klaar. Het resulteert in een koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau in 2017. Hij wordt drager van de Gouden Gemeentespeld in Losser en erelid bij Sempre Crescendo.

Op 31 oktober krijgt Henk zijn laatste dialysebehandeling. Hij kan niet meer. Henk overlijdt op maandag 21 november. Afgelopen zondag was het de eerste zondag van de Advent. De eerste dag dat Adventbloasers de oale roop weer mogen laten klinken. Deze keer zonder Henk.

Henk Filipsen Fonds voor minder bedeelden in de gemeente Losser

Henk Filipsen heeft het voornemen gehad en de aanzet gegeven tot de oprichting van een Fonds voor mensen die zonder hun toedoen (deels) buiten de maatschappij zijn komen te staan. Het gaat om mensen die net boven de drempel van de 130% van het bijstandsniveau zitten. Vaak zijn zaken voor minderjarigen redelijk goed geregeld, denk hierbij aan bv de stichting Leergeld Losser.

 Voor volwassenen is dit in het algemeen ook redelijk goed geregeld, maar net dat laatste stukje maatwerk en het bereiken van deze groep mensen is voor een grotere organisatie vaak lastig. Door lokaal met diverse mensen samen te werken en te verbinden wist Henk Filipsen vaak om deze mensen te bereiken. De mensen om Henk Filipsen heen willen graag het gedachtegoed voortzetten. Dit is ook de wens van hemzelf.

Aanvragen

Op het moment dat er een beroep wordt gedaan op het Henk Filipsen Fonds is het verhaal achter de mens voldoende. In eerste instantie zullen de meeste aanvragen binnenkomen bij mevrouw M. Versteeg, Carolein Filipsen-Witzel en Lisa Filipsen. Zij beoordelen de aanvraag. Ook kan via de Stichting Voedselbank Steunpunt Losser een aanvraag ingediend worden wanneer zij hier zelf niet de mogelijkheid of de middelen voor heeft. Verenigingen, stichtingen, kerkelijke instellingen e.d. kunnen personen aandragen door een mail met onderbouwing te sturen naar:  hffonds@gmail.com

De Stichting Voedselbank Steunpunt  Losser zal, voorlopig, alleen dienen als financieel /administratief kanaal. 

Doneren

Wie dit goede doel financieel wilt steunen, kan een bedrag overmaken aan Stichting Voedselbank Steunpunt Losser naar rekeningnummer NL12RABO 0159036674 onder duidelijke vermelding van “Henk Filipsen Fonds” of “hffonds” . De Stichting Voedselbank Steunpunt Losser heeft een ANBI status. Dit betekent dat de donatie verrekenbaar is bij de aangifte inkomstenbelasting.