Algemeen

Vrijwilligers met Valentijn in het zonnetje gezet

Losser - Traditiegetrouw heeft het CDA gemeente Losser ter gelegenheid van Valentijnsdag weer boeketten bloemen uitgereikt. Dat gebeurde in het afgelopen weekend. De fractieleden gingen op pad om een aantal vrijwilligers in de Losserse kerkdorpen te verrassen. Vrijwilligers die zich, geheel belangeloos en meestal achter de schermen, inzetten voor diverse verenigingen, de geloofsgemeenschap, zieken, ouderen, etc. “Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Onze samenleving kan niet meer zonder mensen als u. Zonder uw inzet had de gemeente Losser er heel anders uitgezien!”, aldus de fractieleden. 

Volgens het CDA is het nodig om structureel meer aandacht en waardering te hebben voor het vrijwilligerswerk. Enkele jaren geleden is de CDA-motie voor het instellen van de Vrijwilligersprijs aangenomen. Deze prijs wordt nu jaarlijks uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Losser. Op dit moment wordt er gewerkt aan een andere motie van het CDA, namelijk het digitaal aanvragen van evenementenvergunningen. Verenigingen/organi- saties en hun vrijwilligers kost het daardoor in de toekomst veel minder tijd om een vergunning voor hun evenement/activiteit aan te vragen. Gestreefd wordt om het digitale programma eind dit jaar operationeel te hebben.

In het zonnetje
De volgende mensen zijn dit jaar in het zonnetje gezet: Glane: Glane heeft een actieve dorpsraad met veel ideeën waarvoor vrijwilligers nodig zijn om die uit te voeren. Hans Nolten is één van die vrijwilligers. Inmiddels gepensioneerd maar drukker als nooit tevoren door zijn tomeloze inzet voor een mooier en schoner Glane. Zo was hij ook erg druk met de aanleg van het ‘stootblok’ en het stukje rails op de locatie waar vroeger het station stond. Glane: Bijna in Glane Beekhoek ontving ook Ria Klieverik een bloemetje. Ria is een bezige bij die naast haar drukke werkzaamheden op het boerenbedrijf talloze uren besteed aan haar vrijwilligerswerk. Zo is ze voorzitter van Zij-Actief Losser maar ook van Zij-Actief Regio Twente; medeorganisator van de jaarlijkse Oogstdankdag (Losser-De Lutte-Beuning- en-Zij-Actief-LTO) en vrijwilligster bij de Voedselbank Losser. Overdinkel: Reeds jaren is aan de Hoofdstraat in Overdinkel ‘Mainstreet 207’ gevestigd. Een winkel waar allerlei gebruikte spullen te koop worden aangeboden. De opbrengsten komen geheel ten goede aan projecten in Liberia. Deze winkel is opgezet door Belinda en Rene Heupink. Zij hebben van de opbrengsten o.a. een werkplaats en een school kunnen bouwen. Grote objecten die in Liberia gebruikt kunnen worden, worden verscheept zoals o.a. een ambulance en de staalconstructie van de oude toegang tot tuincentrum Wolters. Losser: In Losser werd Trees Bruinink met een boeket verrast. Trees is al jarenlang collectant voor het Rode Kruis en de Nierstichting. Daarnaast is ze actief binnen de parochie van de Maria Geboortekerk en al meer dan 30 jaar (!) vrijwilligster bij Sint Maartens Stede. Ook is ze heel lang actief geweest binnen de inmiddels opgeheven UVV. Trees is bovendien lid van het dameskoor van de Maria Geboortekerk en het bewonerskoor van Sint Maartens Stede. De Lutte: Hier werden de twee Lutterse ondernemersfamilies Heebing en Volker in het zonnetje gezet. Door hun drukke werkzaamheden zijn de eigenaren persoonlijk niet in staat vrijwilligerswerk te verrichten, maar wel graag bereid om met hun bedrijf op diverse terreinen verenigingen en activiteiten te ondersteunen. Te denken valt o.a. aan de beide Lutter carnavalsverenigingen, de Hellehondsdagen, het onderhoud van het kerkhof en het kerkenbos, de rommelmarkt van VV Lutheria, de maandelijkse inzameling oud papier en de St. Plechelmusharmonie (o.a. beschikbaar stellen hal t.b.v. concerten). Kortom, ondernemers met een groot hart voor De Lutte waar nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan. Beuningen: In dit actieve kerkdorp van de gemeente Losser werd Bennie ten Dam een valentijnsboeket gebracht. Altijd positief en met een lach zet Bennie zijn organisatietalenten in ten behoeve van de dorpsgemeenschap. Zo maakte hij o.a. jarenlang deel uit van de dorpsraad. Momenteel verzorgt hij de administratie van het kerkhof, zit hij in de organisatie van de jaarlijkse ‘Herfstwandeling’ én is hij actief binnen het project ‘Boeiend Beuningen’.