Algemeen

Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD)

LOSSER - Het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) als onderdeel van het Platform Losser Duurzaam heeft  met verschillende persberichten aandacht gevraagd voor buurtinitiatieven met betrekking tot duurzaamheid. Zij houdt zich o.a. bezig met burgerinitiatieven op het gebied van een circulaire economie en met burgerinitiatieven op het gebied van nieuwe energiebronnen.

Energiecoöperatie, wie trekt de kar?
We lopen in Nederland en in de hele wereld aan tegen de grenzen van het steeds groter gebruik van energie en daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om nieuwe energiebronnen aan te boren zonder dat we het milieu daarmee verder belasten. Het gaat er om dat we evenwicht bereiken tussen mens (people), milieu (planet) en economie(profit). We hebben het dan over duurzaamheid. Wellicht dat men denkt ‘wat moet ik daarmee?‘.
De gevolgen laten zich raden als we geen evenwicht weten te bereiken, luchtvervuiling, verspilling van grondstoffen en een klimaatverandering om maar wat te noemen. De vraag blijft dan ‘wat kan ik dan doen?’. Denk ook aan de bezuinigingstips die hier al eerder in de huis-aan-huisbladen zijn verschenen, ook op het gebied van waterbesparing en elektriciteitsbesparing. Een ander  voorbeeld is het lokaal voedsel produceren in een zgn. eetbaar plantsoen of voedselbos. Dat mag dan weinig zijn, maar alle beetjes helpen. Zo is het ook mogelijk om zelf elektriciteit te produceren.
Als we nu gezamenlijk voldoende zonnepanelen op de daken leggen dan kan iedereen daarvan profiteren, ook als je zelf geen gunstig dak hiervoor hebt. Dan kunt u bijvoorbeeld participeren in de zonnepanelen die op de daken liggen bij boerderij Luijerink in Overdinkel. Door garantie van oorsprongcertificaten (GVO) te kopen krijgt u gegarandeerd stroom uit de buurt.

Zonne-energie van familie Luijerink-Hendriksen
Ook hier geldt: alle beetjes helpen. Er zijn in Losser genoeg geschikte daken en grote daken die in aanmerking komen voor zonnepanelen zoals bij boerderijen en bedrijven die dan een groot deel in de elektriciteitsbehoefte van Losser kunnen voorzien. Om dat mogelijk te maken is er een energiecoöperatie nodig. Een energiecoöperatie is een initiatief van lokale bewoners die met elkaar aan de slag gaan met duurzame, lokale energie.
VLD brengt mensen samen die al dan niet een geschikt dak hebben. Dit staat bekend onder de naam ‘postcoderoosregeling’. Deze regeling maakt het dus ook mogelijk voor deelnemers die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen om te investeren in duurzame energie. Naast het afnemen van elektriciteit kun je er ook voor kiezen om zelf producent te worden door mee te investeren in een installatie van zonnepanelen elders. Een voorbeeld van zo’n energiecoöperatie is in Beuningen. De regeling die gold tot 31-12-2020 is aangepast omdat deze een beetje ingewikkeld was. De nieuwe regeling is per 1-1-2021 omgezet in een subsidieregeling.

Investeren wat is dat?
In dit geval is het beschikbaar stellen van geld met als doel op langere termijn te profiteren van de opbrengsten van dat geld. Let op: dit is geen gokken. Je hebt de zekerheid dat je gaat profiteren van de opbrengst van de verkochte stroom doordat de prijs die je betaalt wordt verrekend met het aandeel in de investering, met daar bovenop een subsidie van het rijk. Voor 2021 is daar 37 miljoen euro voor beschikbaar. Alle nieuwe projecten zullen voor de subsidie moeten intekenen totdat de pot leeg is. Meer informatie is te verkrijgen via infoVLD@losser.nl.
Wat nodig is, zijn mensen die de kar willen trekken het is niet de gemeente Losser die dat gaat doen het zijn puur de bewoners die dat moeten oppakken. De gemeente Losser en met name het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) geeft ondersteuning en advies. Belangstellenden kunnen zich via het mailadres infoVLD@losser.nl melden.

Bespaartips
Bespaartips voor mensen met een wasdroger.
• Gebruik de droger zo min mogelijk. Hang je was te drogen op als dit mogelijk is. Drogers verbruiken veel energie. Door bijvoorbeeld een kwart van al de spullen die je normaal gesproken in de droger doet op te hangen, bespaar je al snel zo’n 150 kWh (ongeveer 30 euro) per jaar.
• Laat was die je strijkt niet te droog worden. Het is namelijk makkelijker om te strijken als de was nog een beetje vochtig is. Kleding strijken die nog licht vochtig is gaat veel makkelijker dan kleding strijken die volledig droog is. En het mes snijdt aan twee kanten: je hoeft de droger én het strijkijzer minder lang te gebruiken.
• Let bij de aanschaf van een (nieuwe) droger goed op het energieverbruik. Een droger is een van de grootste energieverbruikers binnen een huishouden. Het energielabel kan een enorm verschil maken. Het is dus zeker de moeite waard om bij de aanschaf van een droger goed op het het energieverbruik te letten.