Algemeen

Wereldgebedsdag 3 maart 2023

LOSSER - De vrouwenverenigingen Katholiek Vrouwengilde, Zij-Actief en vrouwen van de Protestantse Gemeente Losser organiseren en vieren samen de oecumenische wereldgebedsdagviering op vrijdag 3 maart.

Het thema van dit jaar is ‘Zichtbaar geloven’. De viering is voorbereid door vrouwen uit Taiwan.In de oecumenische wereldgebedsdagviering bidden en zingen vrouwen uit de beide kerken van Losser in verbondenheid met vrouwen wereldwijd. U bent van harte welkom op vrijdag 3 maart om 19.00 uur in de dagkapel van het Parochiecentrum, Gronausestraat 4 te Losser. Voorganger is ds. Hennie Marsman. Na afloop wordt u uitgenodigd om samen een kop koffie te drinken in de parochiezaal ‘De Herberg van Ontmoeting’.