Algemeen

Wereldwijde reken- en wiskundewedstrijd

LOSSER - Maar liefst 23 leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 van basisschool De Saller uit Losser hebben dit schooljaar deelgenomen aan de jaarlijkse W4Kangoeroewedstrijd. Deze reken- en wiskundewedstrijd wordt jaarlijks in maart gehouden. Dit jaar is de wedstrijd, in coronatijd, thuis gemaakt. De leerkrachten hebben de opgaveboekjes thuisbezorgd bij hun leerlingen.

Met deze rekenwedstrijd willen de leerkrachten hun leerlingen laten ervaren dat wiskunde (en rekenen) leuk en uitdagend kan zijn. De opdrachten zijn van een hoog, uitdagend niveau. Alle deelnemende leerlingen kregen een certificaat en een leuk presentje. De organisatie lag in handen van de twee rekencoördinatoren van De Saller.