Algemeen

Zeventig jaar bestaan EHBO De Lutte

DE LUTTE - EHBO De Lutte vierde op zaterdag 14 het 70-jarig bestaan. Tijdens deze feestavond zijn de jubilarissen gehuldigd.

Jos Morsink 55 jaar, Alwie Egberink 50 jaar, Hennie ter Linde 45 jaar, Marcel Spitshuis 35 jaar, Jacqueline Engbers-Amels 30 jaar, Bertus Heebing 30 jaar

Jos Spitshuis 25 jaar, Gerard Ketelaar 25 jaar, Louis Punt 25 jaar en Frank Velthuis 25 jaar.

Deze jubilarissen hebben een speldje en een leuke attentie mogen ontvangen.

Ook hebben ze deze avond afscheid genomen van Martine Wolbert. Ze is al jaren actief EHBO’er en de laatste zeven jaar vulde ze de rol van penningmeester in. Alles klopte op de cent nauwkeurig. Ze was daarin heel secuur. Martine, jammer dat je stopt, maar bedankt voor alles!

Tot slot hebben ze Alwie Egberink benoemd tot erelid. Hij is 50 jaar lid van de vereniging. Zijn diploma heeft hij vijf jaar geleden laten verlopen en moest Alwie opnieuw examen doen en wel met glans geslaagd. Je kunt altijd een beroep op hem doen. Zo verzorgt hij al jaren de verbandposten in sporthal, voetbalveld en buitengebied en is hij de de grote drive achter de stand op de Hellehondsdagen. Zoals hij schetste in de laatste vergadering: “Dat doe ik weer en dat neemt ze mie nig of.”  Alwie, van harte proficiat met de benoeming! EHBO De Lutte hoopt nog lang van je diensten en advies gebruik te mogen maken.