Algemeen

Zilveren Gemeentespeld voor zusters Castissima en Leokorda

OVERDINKEL - Dit jaar vierde Overdinkel het feit dat de zusters van de Congregatie ‘Dochters O.L. Vrouw van het Heilig Hart’ 100 jaar geleden naar Overdinkel kwamen voor ondersteuning op diverse vlakken. Wat heden ten dage zo gewoon is, bestond destijds niet. Te denken aan pastoraat, onderwijs (Pax Christi School), gezondheidszorg (pioniers van de wijkverpleging en kraamzorg, later ‘dragers ’van de stichting het Wit-Gele Kruis en vooral ook van de polikliniek). Zeker niet vergeten de zorg en aandacht voor de ouderen. Dag en nacht waren zij beschikbaar. Destijds niet met de auto, maar lopend of per fiets. Weersomstandigheden speelden hierbij geen rol: ze gingen. Hulp was onderweg. In de afgelopen 100 jaar zijn er meer dan 80 zusters in en om Overdinkel actief geweest.

Nu anno 2019 zijn er nog steeds twee zusters woonachtig in Overdinkel. We kunnen wel stellen dat zij bij velen bekend zijn. Zuster Castissima en zuster Leokorda, altijd nog woonachtig in het zelfstandige zusterhuis aan de Hoofdstraat in Overdinkel. Ondanks hun leeftijd zijn ze nog dagelijks onderweg en actief waar gevraagd wordt. Na de feestelijkheden van 7 april jl., waar ook het Mariakappelletje officieel aan het de inwoners werd gepresenteerd, had het college van burgermeester & wethouders al het voornemen om beide zusters van de congregatie te bedanken voor hun brede inzet. Zij ontvingen de Zilveren Gemeentespeld gemeente Losser.

Bij de organisatie 100 jaar Zusters rees de vraag hoe dit handen en voeten te geven. Onder de noemer afsluiting 100 jaar zusters is het koor Dynamique gevraagd om een mooie viering voor te bereiden. Het antwoord was direct van: ‘Geweldig en we betrekken ook beide zusters erbij!’ Hoe mooi kan het zijn. Een mooie viering voorbereiden met een eigen cadeau terwijl je dit zelf niet weet. Het begon om 17.00 uur en er waren o.a. vier zusters van de congregatie uit Tilburg aanwezig onder leiding van zuster Lies Alkemade, burgemeester Cia Kroon en wethouders Harry Nijhuis en vele inwoners die de zusters een warm hart toedragen. Halverwege de viering heeft burgemeester Cia Kroon het woord genomen om alle zusters welke namens de congregatie in 100 jaar zoveel goeds hebben gedaan in Overdinkel en omstreken, hartelijk te danken.

De burgemeester bewaarde de verrassing tot het laatst: beide zusters Castissima en Leokorda kregen de Zilveren Gemeentespeld Losser uitgereikt. Een fantastische beloning voor het al werk. Na de viering hebben alle bezoekers zich naar de Mariakapel begeven onder begeleiding van de fakkeldragers. Hier heeft pastor Rekveld op gepaste wijze 100 jaar zusters afgesloten. Een speciaal woord van dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt: locatieraad H. Gerardus Majella, koor Dynamique, vrijwilligers, college B&W gemeente Losser en de organisatie 100 jaar zusters Overdinkel.