Columns

Financiële steun wordt verwacht van gemeente, banken en de gemeenschap zelf

Helft nederlanders zet zich actief in voor buurt

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (70%) hecht veel waarde aan een sociaal betrokken buurt. Meer dan de helft (55%) zet zich hier dan ook actief voor in. Dat en meer blijkt uit onderzoek van RegioBank naar het belang het gemeenschapsgevoel onder ruim 1000 Neder- landers. Veel mensen helpen een handje bij de buurtbingo, als vrijwilliger in het theater, of zetten zich in voor de voetbalvereniging. Dat is in tijden van corona extra hard nodig, om op verantwoorde wijze bijvoorbeeld eenzaamheid onder alle generaties in de regio tegen te gaan. RegioBank startte daarom in samenwerking met het Oranje Fonds, het VoordeBuurt Fonds dat diverse ‘buurtzame’ initiatieven en projecten op lokaal niveau ondersteunt.

Jongeren wil in buurt van familie en vrienden wonen
Een ‘fijne buurt’ is voor velen een prioriteit. Maar liefst 70 procent van de Nederlanders vindt het belangrijk op een plek te wonen waar mensen sociaal betrokken zijn. Dorpsbewoners vinden dit doorgaans voornamer (75%) dan stadsbewoners (65%), zo laat het onderzoek zien. Ook vindt ruim de helft van de respondenten (62%) het belangrijk om dichtbij vrienden en familie te wonen. Opvallend genoeg wonen vooral de jongere generaties (75%) en        Millennials (71%) graag in de buurt van vrienden en familie.

Sterker buurtgevoel sinds corona
Naast dat we een grotere verbondenheid voelen met onze buurt, hechten we ook meer waarde aan het hebben van een buurtgevoel (36%) en kijken we vaker naar elkaar om (33%). Vooral de jongere generatie - in de leeftijd van 18 tot 24 jaar - laat een opvallende interesse in het buurtgevoel zien sinds de uitbraak van corona. Zo is bijna de helft in deze leeftijdscategorie (43%) de sociale rol van onder andere sportverenigingen in de buurt meer gaan waarderen.

Handen uit de mouwen voor de gemeenschap
Bijna driekwart (72%) van de ondervraagden vindt het belangrijk dat de gemeenschap zijn handen ineen slaat om eenzaamheid in de buurt te verminderen. En dat is in pandemische tijden geen overbodige luxe. Meer dan de helft van de Nederlanders (55%) zet zich dan ook actief in voor de buurt. Dit gebeurt vooral als vrijwilliger bij een buurtvereniging (18%), door ouderen te helpen in de buurt (18%) en door te helpen bij een sportvereniging (11%). Tweederde (67%) wil bovendien dat de gemeenschap geld beschikbaar stelt voor lokale initiatieven die de saamhorigheid bevorderen. Een grote groep (82%) vindt het daarbij de verantwoordelijkheid van de gemeente om financieel en organisatorisch (met vrijwilligers of andere middelen) te helpen en een meerderheid (59%) vindt dat het uit de gemeenschap zelf mag komen. Een derde ziet ook een rol weggelegd voor een bank om te ondersteunen.

Nieuwe koelbus en digitale bijspijkercursus
Afgelopen week honoreerde het VoordeBuurt Fonds het zesde project. Het Fonds werd door RegioBank en het Oranje Fonds in het leven geroepen om buurten te helpen met initiatieven die de leefbaarheid verder bevorderen. Niet alleen met geld, ook met advies en organisatie helpen de Zelfstandig Adviseurs van de bank op lokaal niveau. Zo krijgen de senioren uit Bergen een digitale bijspijkercursus en de bewoners van het Sociaal Huis in Oisterwijk een ‘Opkikker aan tafel’. Ook werd er ruim 4000 euro opgehaald voor een nieuwe koelbus voor Voedselbank De Bevelanden en kunnen eenzame mensen in Rijssen terecht bij  Inlooppunt de Open Deur voor een luisterend oor en gezelschap.

Buurtzaam op de kaart
De bedragen die het fonds uitkeert wisselen en zijn afhankelijk van de projectbegrotingen. Voorwaarde is wel dat het geen bestaande projecten of verenigingen zijn die hun vaste kosten (elektriciteit of nieuwe voetbalvelden) hiermee willen dekken. De bank lanceerde vandaag bovendien de campagne ‘Buurtzaam’. Het is een term die RegioBank zelf in het leven roept om het belang van een leefbare buurt – op zowel sociaal als economisch vlak - blijvend op de kaart te zetten. Binnen de merkbelofte start de bank niet alleen met het VoordeBuurt Fonds, ook neemt RegioBank plaats in de Nationale Coalitie Een tegen Eenzaamheid, ondersteunt zij ondernemers op lokaal niveau, geeft gastlessen over financiën op lokale basisscholen en zijn de Zelfstandig Adviseurs nog meer in contact met hun klanten uit de buurt.

Jolien Stoverinck: “Al honderd jaar staat RegioBank bekend als de bank dichtbij. Niet alleen met geld, ook met hulp en advies zorgen wij voor leven in de buurt. Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank maken wij ons hard voor een leefbare buurt en zetten we graag een stapje extra. Wat speelt er echt in de buurt en hoe zouden we kunnen helpen? Daarom doen wij graag een oproep: heeft iemand een initiatief dat zich richt op het structureel vergroten van lokale verbinding in de buurt? Neem dan contact met ons op. Dan onderzoeken we samen de mogelijkheden voor een aanvraag bij het VoordeBuurt Fonds.”

Over het onderzoek
Het onderzoek is in opdracht van RegioBank uitgevoerd door Direct Research onder 1.040 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

 

RegioBank Losser  |  Kosterstraat 1 | 7581 GA LOSSER
T (053) 767 65 33  | E bankzaken@dijkhof.nl
I  www.regiobanklosser.nl | www.facebook.com/RegioBankLosser