Columns

Notaris mr. Roelanda Poppinghaus uit Losser meldt het volgende:

En hup, daar is 2021 al weer een paar weken oud. Het licht aan het eind van de tunnel lijkt verder weg dan ooit. De zorg houdt het nog maar net vol, ik heb daar heel veel bewondering voor. Begrijpelijk is er geen carnaval dit jaar, net zoals nu heel veel feestjes wachten op een coronavrij vervolg. Wat zal het feestgedruis losbarsten als het eenmaal zover is! Hopelijk is er dan een duurzame oplossing gevonden zodat het weer minstens een eeuw duurt voor we weer in dezelfde sores zitten.

Zelf ben ik langzaam weer een beetje normaal aan het werk na een aantal achtbaanweken met veel zieke werknemers en extreme vraag naar onze dienstverlening, met name op huizengebied. Verder kunt u zich wel voorstellen dat er ook op het gebied van verklaringen van erfrecht en nalatenschappen extra vraag is. Doordat die vragen steeds toenemen heeft de regering ook de notaris als essentiële beroepsgroep aangemerkt. U kunt derhalve op afspraak bij ons terecht. Bent u binnen een kwartier wijzer geworden, dan rekenen we daar niets voor. Uiteraard werken we in teams thuis en doen we veel met volmachten en digitaal beeldbellen. Door de noodwet is dit laatste wettelijk toegestaan. Ook voor verenigingen en andere besturen kan er op grond van die noodwet digitaal rechtsgeldig besloten worden, ook al staat dat niet in de statuten.
Nieuwe wetgeving is wel doorgegaan in 2020. Per 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht in werking treden. Vooral voor verenigingen en stichtingen staan daar nieuwe regels voor bestuurders en toezicht in, gebaseerd op de reeds bestaande bij de NV en de BV. De belangrijkste wijzigingen, die na vijf jaar dwingend recht zijn, dan wel bij de eerstvolgende statutenwijziging meegenomen moeten worden (men wil de mensen niet op (notariële) kosten jagen ;))):
•     Elke bestuurder heeft een zelfde aantal stemmen; een andersluidende regeling vervalt na vijf jaar;
•     Alle statuten moeten een regeling kennen voor een vacature in het bestuur;
•    De regeling bij tegenstrijdig belang is dezelfde geworden als bij NV/BV met een getrapte regeling wie van het bestuur bevoegd is, als een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met de rechtspersoon. Per 1 juli gaat dit dwingend recht worden.
•    Er kan aan het bestuur een raadgevende stem in de Algemene Ledenvergadering toegekend worden (stond nog niet in de wet);
•    Toezichthoudende organen zijn nu ook voor vereniging en stichting wettelijk geregeld, zoals de Raad van Commissarissen. Dit is nu ook dwingend recht en er zijn verplichte taken, waar je niet aan kunt ontkomen door andere statuten te maken.

Met name de regelingen die direct per 1 juli aanstaande gaan werken verdienen gezonde aandacht bij elk verenigings- en stichtingsbestuur. Kent uw vereniging of stichting al een Raad van commissarissen of een dergelijk toezichthoudend orgaan, vraag dan na of uw statuten nog wel aan de wet voldoen of dat er toch al per 1 juli aanstaande dwingendrechtelijke wijzigingen van toepassing zijn.

Ook de regeling van tegenstrijdig belang eist meer transparantie dan vroeger. Wees helder in de aanwezigheid van een tegenstrijdig belang en regel de stemming over een dergelijk besluit extra goed. Want voldoet u niet aan deze regels, dan staat het hele besluit op losse schroeven. Dit kan nare verrassingen tot gevolg hebben en tot extra aansprakelijkheid van bestuurders leiden. Laat je dus goed voorlichten!
Allemaal een goed en zo gezond mogelijk 2021 toegewenst.

Heeft u vragen, bel ons dan via 053-5383777 of mail naar info@poppinghaus.nl

Langenkamp 9, 7581 JE Losser | Telefoon: 053 - 538 3777 | www.poppinghaus.nl