Natuur & Milieu

Basisscholen zaaien bloemenlint in Oldenzaal

OLDENZAAL / LOSSER - Op de Dag van de Aarde en nationale zaaidag hebben basisscholen van Oldenzaal en Losser op donderdag en vrijdag bloemenzaad ingezaaid. De leerlingen zaaiden in totaal ruim 5 hectare in. Door deze zaaiactie wordt een paradijs gecreëerd voor bijen, vlinders en andere insecten. Gekozen is voor een inheems zaadmengsel met zaadjes welke geen insecticiden bevatten.

Een bloemenlint is een aaneengeschakelde ketting van tuinen, perken, boomspiegels en braakliggende stukken grond met kleurrijke bloemen waar insecten zoals bijen en vlinders van houden. Hiermee is er in de steden extra voedsel te vinden voor bijen en alle kleurrijke bloemen geven de stad ook een vrolijke uitstraling. Op een achttal scholen in Oldenzaal en Losser kregen leerlingen uitleg waarom bloemen zo belangrijk zijn voor insecten, vlinders en bijen. Aan de hand van de levensloop van een appel werd duidelijk waarom insecten nodig zijn. Ieder kind kreeg een bekertje met zand wat gemengd was met bloemenzaad. Nadat elke leerling klaar stond bij een stukje grond werd enthousiast en toewijding gestart met zaaien.

Wethouder Jamie Essen en Evelien Zinkweg hebben de kinderen een korte interactieve les gegeven over het nut van zaaien voor de bloemen en de insecten. Daarna hebben ze als volleerd zaaier de kinderen begeleid bij het inzaaien. Het Bloemenlint en Groene Loper worden mede mogelijk gemaakt door gemeenten Losser en Oldenzaal alsmede Imkervereniging Oldenzaal en omstreken.