Sport & Vrije tijd

Verduurzaming AJc’96

LOSSER - Zuiniger omgaan met energie was een wens die al langer op de agenda stond van de Losserse voetbalvereniging AJc’96. “In het beleidsplan tot 2023 is een aantal jaren geleden al vastgelegd dat onze club zich breder maatschappelijk wil inzetten en dat we ook meer aan duurzaamheid willen doen,” zegt voorzitter Robert de Vries.

De plannen om zonnepanelen en ledverlichting in te zetten was tijdens de afgelopen ledenvergadering dan ook “totaal geen issue”. Zo geschiedde dat de voetbalvereniging in de afgelopen periode flink geïnvesteerd heeft in verduurzaming van haar sportcomplex. De oude gaslampen werden vervangen door ledverlichting. Zes units vervingen acht oude en 72 panelen voor het opwekken van zonne-energie werden geplaatst. Volgens Bram Lefers, hoofd facilitaire zaken, zou de energierekening hiermee gehalveerd kunnen worden.

Met deze verduurzaamde maatregelen is een investering van € 50.000 gemoeid. Van dit bedrag is € 33.000 afkomstig van een toegezegde lening door het Energiefonds van de Gemeente Losser. De club verwacht nog € 15.000 aan energiesubsidies te ontvangen.

Dinsdagavond kwamen wethouder Jaimi van Essen en buurtsportcoach Jurgen Schiphorst polshoogte nemen van het resultaat op de het sportcomplex in het bijzijn van Robert de Vries, Bram Lefers en penningmeester Eliane Maarschalkerweerd.

Op de vraag van Van Essen of er meer ambitie is om het complex te verduurzamen, kon De Vries nog geen pasklaar antwoord geven: “We maken eerst pas op de plaats nu. Door corona is er een stuk minder omzet gedraaid doordat de kantine gesloten was en het is ook maar de vraag of sponsoren nu aangehaakt blijven.”