Algemeen

Ans gaat met pensioen: ik heb altijd oog voor jongeren

LOSSER - Haar wieg stond onderaan de oude Calixtuskerk in Groenlo waar ze met twee broers opgegroeide in een katholiek gezin. Vader was lid van het parochiebestuur. Voor Ans te Lintelo (66) was de kerk een centraal punt in haar jeugd. Door het werk van haar man kwam ze in Losser terecht. Vrijdag 30 juni neemt ze na 37 jaar als kerkelijk jongerenwerker afscheid. 

Toen haar vader uit de parochieraad in Groenlo stapte, trad Ans toe.  Ze was toen leerkracht in het basisonderwijs. In een brief van de toenmalige bisschop werd verzocht meer aandacht te schenken aan jongeren. Ans bedacht met iemand anders een plan om meer met en voor jongeren te doen vanuit de kerk. Toen het plan klaar was, verhuisde ze met haar gezin naar Losser, het plan nam ze mee. Pastoraal werker Cor van Raaij stelde voor een bestaande slapende jongerenwerkgroep nieuw leven in te blazen. Het plan werd in gang gezet en vanaf 1986 bestierde Ans het jongerenpastoraat als vrijwilliger. Tien jaar later had ze de ambitie om weer voor de klas te gaan staan, haar twee kinderen waren inmiddels wat groter. De wens van pastoor Jacobs, Pastoor Alink en zuster Astrid om het jongerenpastoraat een officiële status te geven en daarin Ans te benoemen, ging niet door. Ans had geen Theologie gestudeerd. De Stichting Gloover Pastoraat werd in het leven geroepen door verschillende geloofsgemeenschappen in Losser, Glanerbrug en Overdinkel die gelden doneren zodat ze de baan alsnog kon krijgen. “Er ontstond een mooi systeem,” blikt Ans terug, “Het was mooi dat ik toen de kans kreeg en er werd altijd meegedacht. Tot een reorganisatie door kardinaal Eijk, kerken mochten niet meer doneren in de stichting.” Inmiddels was Maria Vlucht al actief en trad Ans daar in dienst als Coördinator Jongerenactiviteiten.

10-jarig bestaan van theatergroep ‘sTOF

Heel wat jongerenactiviteiten kan ze aan haar palmares toevoegen. “Droppings, disco’s, kampen, excursies, speurtochten, acties, zeskampen, keetbezoeken, knutselavonden, pubquizzen, casinoavonden,” ze blijft opsommen. Ook JP Cirkelslag, een competitie die te maken heeft met het Bijbelverhaal in de groepen 8 van de basisscholen waarmee ze een klassenfeest kunnen winnen. En het ontstaan van theatergroep ‘sTOF, ontstaan na de Serious Request actie in Enschede. “Dat leverde toen heel veel geld op en we hadden vooral heel veel plezier. Afgelopen januari hebben we het 10-jarig jubileum gevierd.”

Waardevol om jongeren het gevoel te geven dat ze ertoe doen

Wat haar mooiste herinneringen zijn in 37 jaar als kerkelijk jongerenwerker in Twente? Ze lacht: “Oh, het zijn er zo ontzettend veel. Ik krijg nu ook veel leuke berichtjes van jongeren die op Facebook hebben gelezen dat ik afscheid neem en melden: bedankt voor de mooie tijd, wat hebben we plezier gehad. Het is mooi dat we met het jongerenpastoraat en jongerenmedewerkers een mooie rol hebben vervuld voor die jongeren. We hebben het gevoel gegeven dat ze er echt toe doen in onze geloofsgemeenschap. Dat is voor mij heel waardevol. Ik hoop dat de jongeren dat ook gevoeld hebben.”

Kijken of ze jongerenwerk kan loslaten

De tijd die ze straks over heeft, wordt zo weer ingevuld. “Ja, ik heb aardig wat hobby’s. Ik schilder graag acryl en abstract, ik ga nog een cursus pottenbakken volgen en Japanse bloemsierkunst lijkt me ook erg leuk. En natuurlijk wil ik leuke dingen doen met mijn zes kleinkinderen en mijn hele lieve man. Dan zijn er nog vriendinnen die ik graag vaker wil zien, voor mijn gevoel heb ik die de laatste jaren tekort gedaan. Ik wil er zijn voor familie en vrienden. Ik ben wel benieuwd of het jongerenwerk ooit uit mijn systeem gaat, ik heb altijd oog voor jongeren. Eens kijken of ik dat kan loslaten.” Ze maakt zich zorgen over jongeren die niet mee kunnen komen in deze maatschappij. “We kennen bijvoorbeeld Stichting Leergeld, er zijn veel jongeren die in armoede opgroeien. Ik hoop dat mensen goed om zich heen kijken en de noden van die jongeren willen zien. Ik zou graag willen dat aan die problematiek serieus gewerkt wordt en dat die jongeren serieus genomen worden. Ik zie dat sommige jongeren het gewoon moeilijk hebben. Daarom is de kadotip tijdens mijn afscheid een bijdrage voor Stichting Leergeld.”

Opvolging

Collega Carla Berbee gaat in november met pensioen. Voor Ans en haar komt één persoon terug. Later zal bekend worden gemaakt wie dat is. “JP Cirkelslag blijft sowieso bestaan en wordt uitgezet in heel Zuid Oost Twente,” laat Ans op voorhand al weten, “En ook andere projecten worden door vijf vrijwilligers en de nieuwe coördinator opgepakt.”