Algemeen

Belangrijkste vraag LTO Noord, afdeling Noord-Oost Twente: hoe blijft er ruimte om te kunnen ondernemen?

LOSSER - Boeren zijn ondernemers. We staan daar niet altijd bij stil. Als ondernemers zijn ze niet te scharen onder branches als mkb, industrie of detailhandel. Maar toch zijn ze georganiseerd in een ondernemersvereniging, ook in de gemeente Losser. De overkoepelende organisatie is Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland en daaronder als afdeling LTO Noord, afdeling Noord-Oost Twente. 

Martin Oldenhof, voorzitter van de afdeling Noord-Oost Twente.

Het hoofdkantoor van LTO zit in Den Haag. “Maar ik zit lekker hier,” lacht Martin Oldenhof, voorzitter van de afdeling Noord-Oost Twente. ‘Hier’ is zijn melkveebedrijf met 60 koeien en wat jongvee. De familie begon in 1936 te boeren vanaf deze plek aan de        Glanerbrugdijk, net buiten Losser. Wekelijks is hij zo’n twee dagdelen bezig met het voorzitterschap. Daarvoor plant hij bewust ruimte in in zijn agenda. Samen met negen andere bestuursleden, waaronder melkveehouder Martin Westerik uit De Lutte, behartigt hij de belangen van de leden van de afdeling Noord-Oost Twente. Hieronder vallen de circa 500 leden in de gemeentes Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser.

“Ik vind het belangrijk om als bestuur een luisterend oor te zijn voor onze

achterban.”

Toename multifunctionele bedrijven

In de gemeente Losser zijn er 90 leden. “Het zijn niet alleen agrariërs,” legt Martin uit, “Ook bedrijven met een agrarische link. Denk bijvoorbeeld aan loonwerkers, voederfabrikanten- en adviseurs of dierenartspraktijken. Die zijn allemaal afhankelijk van de boeren. Zelfs het waterschap is lid.” We spreken niet echt van ‘de boer’, want hier is een onderverdeling in diverse categorieën. Veehouderij, varkenshouderij, rundveehouderij, kalverhouderij, pluimveehouderij en de in opkomst zijnde biologische boeren. “Daarnaast heb je akkerbouw en tuinbouw, maar in het noordoosten van Twente is zo’n 85% van de bedrijven melkveegerelateerd. We zien wel een toename van zogenaamde multifunctionele bedrijven. Dat zijn bedrijven die niet alleen sec op het agrarische werk focussen, maar er iets bij doen. Denk aan een boerderijwinkel of een mini camping. Als je bijvoorbeeld een melktap hebt of kinderopvang op de boerderij, ben je al multifunctioneel.  Of neem Vereniging Kiekeboer’n met haar activiteiten als boerderij-educatie.”

Zorgen bespreekbaar maken

Wat houdt belangenbehartiging voor boerenbedrijven in? Martin: “Met het bestuur en verschillende vakgroepen onderhouden we contacten met de gemeente over diverse onderwerpen. Het kan gaan over de omgevingswet of ruimtelijke ordening. Met natuurlijk de belangrijkste vraag: hoe blijft er ruimte over voor de boeren om te kunnen blijven ondernemen bij de herinrichting van de natuur. Om te kunnen blijven boeren, is er wel grond nodig om dat mogelijk te maken. Dat gaat niet met de helft van de grond of met halfgevulde stallen. We hebben in de gemeente Losser vooral te maken met Natura2000. We vinden het belangrijk om onze zorgen bespreekbaar te maken en komen met ideeën hoe het volgens ons anders kan. Natuurlijk krijgen we niet altijd gelijk, verre van dat, maar niets doen is geen optie. Ik maak me regelmatig serieus zorgen over de toekomst. Wat komt er op ons af? Het is voor ons telkens afwachten wat het effect van het landelijke beleid voor Noordoost Twente is.” 

Mooi, ondernemend bestuur

Eens in de maand komt het bestuur bij elkaar. Martin is ook lid van het Dagelijks Bestuur van LTO Noord, afdeling Noord-Oost Twente. Daarnaast pendelt hij naar de gemeentehuizen in de gemeentes van de aangesloten leden voor afspraken met wethouders en ambtenaren. “We hebben een mooi, ondernemend en ook gezellig bestuur,” zegt hij, “We zijn in leeftijd met gemiddeld 36 jaar het jongste bestuur binnen LTO Nederland.”  Voor hun leden organiseert de agrarische belangenvereniging meerdere keren per jaar een ledenbijeenkomst. Hieronder vallen de jaarvergadering en andersoortige bijeenkomsten. Het zijn soms zware onderwerpen die voornamelijk bij de vakgroep bijeenkomsten op tafel komen. “Ja, veel leden maken zich zorgen over de toekomst,” weet Martin, “Ik vind het belangrijk om als bestuur een luisterend oor te zijn voor onze achterban. En dat we aan de bel kunnen trekken als het nodig is bij de overheid of een andere organisatie. Met de gemeente Losser hebben we goede contacten. Het college is geïnteresseerd in onze werkzaamheden. Na de vorming van een nieuw college gaan we vaak samen de boer op om hen uitleg te geven over de praktijk, om te laten zien wat ons zoal bezig houdt.” Daarnaast organiseert LTO Noord, afdeling Noord-Oost Twente ook enkele bijeenkomsten met een wat luchtig karakter voor leden. Zo is er de jaarlijkse bouwvak-bbq bij een collega-ondernemer en aan het begin van het jaar een filmavond in het Kulturhus in Denekamp.

“Kom eens naar een open dag of doe mee aan de Toer de Boer-fietstocht en koester de boeren die er nog zijn”

Meegenieten van prachtige omgeving

Koeien, kalfjes en schapen in de weide. De toerist komt er graag op af. De inwoner van de gemeente mag trots zijn op het mooie landschap dat in de gemeente Losser bestaat, vindt Martin: “Het landschap onderhouden wij boeren ook. Ik vind dat we hier een prachtige omgeving hebben. Daar kan iedereen van meegenieten. En als boeren zorgen we         natuurlijk voor een mooi stukje vlees of een lekker vers eitje. We hebben mooie boerderijwinkels in de gemeente en ook een aantal melktaps. Ik zou tegen de inwoners van de gemeente Losser willen zeggen: ‘Kom eens naar een open dag of doe mee aan de Toer de Boer-fietstocht en koester de boeren die er nog zijn’. www.ltonoordoosttwente.nl

 

Tekst: Astrid Olde Olthuis

Fotografie: Jennifer Oude Nijhuis