Algemeen

Bruggen bouwen met het uitvoeringsplan ‘inclusief Losser’

LOSSER - De gemeente Losser heeft afgelopen week het uitvoeringsplan voor ‘Inclusief Losser’ goedgekeurd. Dit plan is onderdeel van de inclusieagenda, die zich inzet voor gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie voor alle inwoners. In het uitvoeringsplan staat wat de gemeente concreet in 2024 gaat doen. De focus ligt dit jaar op bewustwording en het creëren van draagvlak om uitsluiting te voorkomen en inclusie te bevorderen. De gemeente pakt hierin de regierol.

Geen kloven, maar bruggen bouwen
Sangita Khadka uit Overdinkel is één van de ervaringsdeskundigen uit de gemeente die heeft meegewerkt aan het uitvoeringsplan. Sangita: "Voor mij, als iemand met een andere achtergrond, is aandacht voor inclusie erg belangrijk. Culturele verschillen leiden vaak tot misverstanden, waardoor het lastig is om relaties op te bouwen en volledig te integreren in de gemeenschap. Sociale normen, tradities en zelfs humor kunnen sterk verschillen. Door ons hiervan bewust te zijn, zorgen we ervoor dat er geen kloven ontstaan, maar juist bruggen worden gebouwd."

Het gesprek met elkaar aangaan
Wethouder Marian Oosterbroek: "De focus van de uitvoeringsagenda ligt dit jaar op bewustwording. Er bestaan nog veel taboes of stereotype denkbeelden over bijvoorbeeld een cultuur of beperking. Door ons in elkaar te verplaatsen of elkaars verhaal te horen, gaan we elkaar ook beter begrijpen en waarderen. Door middel van verschillende activiteiten willen we hierover met elkaar het gesprek aangaan. Zo verkennen we samen met Stichting Fundament de mogelijkheden om in het najaar een inclusiefestival voor al onze inwoners te organiseren. Hiervoor hebben de ervaringsdeskundigen al mooie ideeën aangeleverd. Bijvoorbeeld een cultuurfestival met hapjes, muziek, dans en theater om kennis te maken met andere culturen. Of een rolstoelparcours om te laten zien wat het betekent om met een rolstoel te navigeren."

Rol gemeente
De gemeente speelt een regierol in het zorgen dat iedereen mee kan doen. In het uitvoeringsplan 2024 zijn dan ook concrete acties voor de gemeente opgenomen. Zo voert de gemeente een inclusief personeelsbeleid: er worden meer mensen met diverse achtergronden aangenomen Daarnaast stimuleert de gemeente dat minimaal vijf openbare gebouwen het predicaat ‘brons’ ontvangen in de MKB-toegankelijke route. Dit betekent dat, indien nodig, verbeteringen in deze gebouwen door worden gevoerd, zodat ze toegankelijker worden. Ook wordt  eraan gewerkt dat alle speeltuinen in de gemeente Losser toegankelijk worden voor alle kinderen. Ook voor kinderen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten.

Denk net als Sangita ook mee!
Heb jij een lichamelijke- of verstandelijke beperking of te maken met discriminatie op wat voor manier dan ook? En wil je meedenken over het vervolg van de inclusieagenda? Of heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Peter Bosman van de gemeente Losser via p.bosman@losser.nl