Algemeen

“We maken de Losserse geschiedenis tastbaar.”

In gesprek met Dick Grovenstein over de Historische Kring Losser

LOSSER - De gemeente Losser, de Schatkamer van Twente. Waar de Dinkel over de grens meandert en de Tankenberg het hoogste punt van de stuwwal én van Overijssel is. Met de dorpen Beuningen, Glane, de Lutte, Overdinkel en Losser en het omringende licht-glooiende landschap. Groen, genoeglijk, gastvrij. Met talloze enthousiaste ondernemers, actieve dorpsraden, gezellige verenigingen en blijvend Noaberschap. In gesprek met Dick Grovenstein komen we meer te weten over de Historische Kring Losser (HKL). Dick is hier secretaris.

Een Historische Kring kan niet zonder zijn eigen historie. Wat kan je daar over vertellen Dick?

Dick: “In 1969 richtten de heren Arends en Bourgonje de stichting op. Met als doel het wekken van belangstelling voor, het opsporen en het verzamelen van alles wat betrekking heeft op de historie, volkskunde en archeologie van de gemeente Losser. Maar eigenlijk zijn ze het vooral uit pure eigen interesse gestart, interesse in de geschiedenis van de plek waar ze woonden. Herman Bourgonje en ook zijn vrouw Annie zijn heel belangrijk geweest voor onze stichting.

En wat doet de HKL dan allemaal?

“We richten ons op de dorpen Losser, Overdinkel en Glane. Het deel van de gemeente onder de A1. En we zijn gewoon verder gegaan met dat waar de heren Arends en Bourgonje ooit mee begonnen zijn. Zo maken we elk kwartaal een tijdschrift: Oet Dorp en Marke. Sinds 1993 komt dit tijdschrift uit. Inmiddels hebben we al 1105 abonnees. Een enorm aantal geïnteresseerden die meer willen weten over de historie van onze gemeente.” 

“Inmiddels hebben we al 1105 abonnees. Een enorm aantal geïnteresseerden die meer willen weten over de historie van onze gemeente”

Maar dat is toch niet alles wat jullie doen?

“Zeker niet! We hebben zo’n 30 actieve leden. En die doen van alles. Een paar leden maken de knipselkrant, we verzamelen bidprentjes, we beheren ons archief, geven lezingen, hebben een werkgroep genealogie en schrijven boeken. Ook hebben we een fotowerkgroep, de leden onderzoeken foto’s en kijken waar bepaalde foto’s genomen zijn. Zij plaatsen regelmatig oude foto’s op onze Facebookpagina. En ze hebben meegewerkt aan het      fotoarchief van de Tubantia.

En we maken de geschiedenis tastbaar. Bijvoorbeeld door het in kaart brengen van oude grensstenen of het maken van routes langs belangrijke plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Voor dat laatste thema hebben we een project voor de hoogste groepen van de basisschool. Jaarlijks wordt dit project op een basisschool uitgevoerd. Naast een les op school gaan we met de groep naar het herinneringskamp Westerbork. Ook is de groep aanwezig bij de herdenking van de bevrijding van Losser en enkele leerlingen bij de gemeentelijke dodenherdenking. Een mooie manier om de geschiedenis ook bij de jongere generatie onder de aandacht te brengen.”

En wat is jouw eigen rol?

“Naast dat ik secretaris ben doe ik ook nog andere dingen. Ik zet bijvoorbeeld alle gebeurtenissen in uit ons tijdschrift op chronologische volgorde. Op die manier hebben we een duidelijk overzicht van onze geschiedenis. Mochten er dan vragen komen dan weten we direct waar we moeten zoeken. Ik doe de voorbereidingen voor de herdenkingen die door de HKL georganiseerd worden.

Ook ben ik nauw betrokken bij het scholenproject rondom de Tweede Wereldoorlog. Dat vind ik een interessant project! En natuurlijk alles rondom de plek waar je woont, in mijn geval is dat Overdinkel.

“We gaan graag samen met inwoners op zoek naar historische verhalen”

Ik kan mij voorstellen dat jullie ook wel eens vragen krijgen van inwoners of toeristen. Heb je daar een voorbeeld van?

“Voorbeelden genoeg! Maar eentje die ik mij nog goed herinner is die van een mevrouw uit Middelburg. Haar vader had hier ergens in de buurt ondergedoken gezeten. Maar zij wist niet waar. Dan ga je op zoek en kijken waar dit mogelijk geweest kan zijn. Uiteindelijk hebben we haar de locatie kunnen vertellen. Dat is dan natuurlijk een mooi resultaat van een zoektocht.

Of bijvoorbeeld dat we gevraagd zijn om informatie te verstrekken voor het Beken en Bleken project van de gemeente Losser, of de vraag of we informatie hebben hoe de noordzijde van het Marinusplein er in het verleden heeft uitgezien. Op verzoek van een ondernemer (de Jumbo) hebben we de stickerboeken gemaakt over de geschiedenis van dorp en Marke       Losser. Over het algemeen krijgen we vragen om informatie over personen, gebeurtenissen en plekken in Losser, Glane en Overdinkel.”

Het is dus soms best wel eens “schat” zoeken.

Hoe komen jullie aan informatie?

“Dat doen we op allerlei manieren. We zoeken in oude verslagen, bijvoorbeeld van het college van Burgemeester en Wethouders. Maar ook kijken we in archieven of in online databanken, zoals Delpher. Een databank met daarin miljoenen historische pagina’s. En we hebben natuurlijk allemaal leden met historische kennis, dus we helpen elkaar ook een handje als dat nodig is. Zo werken we mooi samen!”

En iedereen kan gewoon binnen komen lopen bij de HKL?

“Natuurlijk! We zitten in ’t Lossers hoes (kamer 1.25) op maandagochtend, dinsdagochtend en woensdag de hele dag. Dan is er altijd wel iemand bij wie je terecht kan. En je kan ons ook bereiken via onze website, e-mail of Facebook.

We gaan graag samen met inwoners op zoek naar historische verhalen. Heb je iets waar je historische input voor nodig hebt of twijfel je over historische feiten? Benader ons dan gerust! Samen met jou willen we graag het echte verhaal vertellen.

In dit artikel las je meer over één van de talloze schatten in de Schatkamer van Twente.

Schatten die misschien niet altijd een belletje doen rinkelen, maar wel schatten die onze gemeente Losser een onmeunig mooie plek maken om te wonen, werken en te recreëren. Meer weten over de Schatkamer van Twente? Kijk op www.visitdeluttelosser.nl