Algemeen

Centrumondernemers in Losser werken intensief samen

Interview CML (Centrum Management Losser)

In 2011 werd het Centrum Management Losser (CML) opgericht als opvolger van de vroegere ondernemersvereniging. “De activiteiten waar we ons voorheen mee bezig hielden, waren met name de jaarlijkse sinterklaasintocht en een bescheiden kerstmarktje,” herinnert Marcel de Jong, sinds 2019 voorzitter, zich, “We vroegen ons af hoe we deze activiteiten konden uitbreiden en aantrekkelijker konden maken voor meer publiek.” Inmiddels grossiert het CML in talloze attractieve evenementen om het centrum van Losser op de kaart te zetten. En dat lukt aardig.

Voorzitter CML, Marcel De Jong

De financiering van de activiteiten komt voort uit de Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Hierover stemmen de ongeveer 80 winkeliers elke vijf jaar, waarbij de meerderheid bepaalt. De hoogte van de bijdrage hangt af van de WOZ-waarde van het pand. Het geld dat door alle centrumondernemers wordt ingebracht, vloeit naar de gemeente Losser.

Na goedkeuring van plannen en begroting, ontvangt het CML dit geld weer terug om te besteden aan de initiatieven die op de activiteitenkalender komen te staan. Het CML initieert, beheert en voert de plannen uit. Marcel is groot voorstander van de BIZ. “Het had een aanloop nodig, maar we horen nu vooral positieve reacties vanuit de ondernemers,” zegt hij tevreden, “Samen kunnen we op deze manier betere investeringen doen. Neem bijvoorbeeld de feestverlichting en de fairybells. Deze heeft ons toch al gauw € 30.000 gekost, maar het is iets wat ons dorp aantrekkelijk maakt. We krijgen er mooie reacties op van inwoners. Dit levert voor iedereen voordelen op. Zonder BIZ is er geen leven in de brouwerij.” 

Vrolijke dorpskern

Een aantrekkelijk winkelgebied zorgt voor behoud van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van Losser, stelt Marcel. “We organiseren de maandelijkse boerenmarkten, Halloween, de sinterklaasintocht en de kerstmarkt.

De hanging baskets in de zomer maken de dorpskern vrolijk en de banners die je in ons dorp ziet, zijn een mooie aanvulling hierop.” De verschillende werkgroepen van het CML zijn verantwoordelijk voor de verschillende activiteiten. Rondom Halloween, sinter- klaas, kerst en de boerenmarkt zijn aparte werkgroepen druk bezig met de organisatie.

Een PR-werkgroep is verantwoordelijk voor de communicatie van het geheel. “Ik ben trots op wat de werkgroepen en het bestuur verrichten. Kijk eens wat ze neerzetten! Neem nu Halloween. Binnen een paar minuten was alles volgeboekt. Of kijk naar de boerenmarkten, die worden steeds drukker bezocht. Ook door mensen van buiten het dorp. We worden met     argusogen in de gaten gehouden door omliggende plaatsen. Die vragen zich af: hóe doet Losser dat?” lacht hij, “We gaan niet voor de lintjes, de individuele beloningen, maar voor een gezamenlijk doel. Ik denk dat dat onze kracht is. We hebben plezier in wat we doen en dat leidt tot resultaten.” 

“Het had een aanloop nodig, maar we horen nu vooral positieve reacties vanuit de ondernemers” 

Verbetering van het imago

Het doel van het CML is om samen met de centrumondernemers iets moois neer te zetten voor de bezoeker aan Losser. Daarmee is de organisatie een mooi eind op weg volgens Marcel: “De centrumondernemers willen samen met de inwoners en de gemeente een gezellig en fijn dorp van Losser houden. Samenwerken met andere partijen in Losser draagt daaraan bij. We proberen muziekkappellen, kunstenaars en verenigingen als bijvoorbeeld De Böggelrieders en -Daansers of De Rommelpot zoveel mogelijk bij onze activiteiten te betrekken. Het verbetert het imago van ons dorp als geheel. Ik weet dat de individuele ondernemer niet perse beter wordt van onze initiatieven, maar dat diegene wel profiteert van het toenemende aantal bezoekers.”

“Die online winkels betalen de sinterklaasintocht of Halloween niet. Dat geld komt van de centrumondernemers” 

Koop lokaal!

De voorzitter benadrukt het belang van het stimuleren van de lokale economie en dat de lokale gemeenschap in Losser de meerwaarde van lokaal winkelen inziet. "De winst die we hopen te behalen, is dat een inwoner denkt: waarom zou ik online bij bol.com of Zalando kopen? Bijna alles is in Losser te koop. We hebben hier kledingzaken, schoenwinkels, drogisterijen en eigenlijk alles wat je nodig hebt voor het dagelijks leven, maar ook voor luxeartikelen," benadrukt Marcel, “Die online winkels betalen de sinterklaasintocht of Halloween niet. Dat geld komt van de centrumondernemers. Ik denk dat iedereen belang heeft bij een levendig dorp, waarbij de inwoners ook betrokken zijn. CML, centrumondernemers, gemeente en inwoners: de kracht zit in de samenwerking.”

 

Tekst: Astrid Olde Olthuis

Fotografie: Jennifer Oude Nijhuis