Algemeen

Koninklijke onderscheiding voor Marijke Jannink - Mutter

LOSSER - Op 4 april zou Marijke Jannink haar 50 jarig jubileum als lid van zangvereniging Cantica Nova vieren. Dat dat gebeurt tijdens de jaarvergadering is gebruikelijk en daar was ze op voorbereid. Maar niet dat locoburgemeester Marian Oosterbroek plots ten tonele verscheen en haar toesprak. 

Marijke is niet alleen al 50 jaar lid van Gemengde Zangvereniging Cantica Nova maar bekleedt hierin ook 12 jaar bestuursfunctie als algemeen lid. Een unicum voor de vereniging. In 1973 is zij, als 24-jarige, lid geworden van de voormalige Algemene Zangvereniging Cantica Nova, een klassiek koor. In deze 50 jaar heeft ze zich vol overgave ingezet als lid van diverse commissies. Ze was lid van de Brueghelcommissie, waar ze de prijzen in de loterij regelde en van de Activiteitencommissie, waarbij ze de catering van de uitjes regelde. Ook het beheer van de muziekbibliotheek en het uitdelen van de partituren, valt onder haar zorg. Vanaf 1980 is Marijke vrijwilligster bij de carnaval bij de Martini Kerlkes en verzorgt zij onder andere de kleding. Sinds 10 jaar brengt ze de grootletterboeken naar de leden toe, die zelf niet in staat zijn naar de Bibliotheek Losser te komen.

Totaal verrast

In haar toespraak somde Marian Oosterbroek al deze verdiensten op met de afsluitende woorden: “Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd u te benoemen tot Lid van de Orde van Oranje Nassau.” waarop een totaal verraste Marijke de onderscheiding opgespeld kreeg.