Algemeen

Losser heeft grootse plannen met het centrum, maar hoe denken de Lossernaren daar zelf over? En hebben zij nog goede en mooie ideeën voor het centrum?

LOSSER - Met als doel ideeën op te halen bij inwoners over de inrichting van het dorp, heeft de Dorpsraad in mei een bijeenkomst gehouden in Erve Kraesgenberg. Om verdere invulling te geven aan het faciliteren van inspraakmogelijkheid voor inwoners, heeft de Dorpsraad een enquête opgezet welke werd uitgevoerd via diverse kanalen. 

Dinsdagavond 31 oktober presenteerde Dorpsraad Losser de mening van de inwoners van Losser over het centrum aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Op basis van de bevindingen uit de openbare bijeenkomst en de enquête met maar liefst 450 respondenten, heeft Dorpsraad Losser een rapport opgesteld. Het rapport richt zich op het Martinusplein, het Raadhuisplein, De Brink en het centrum in het algemeen en is beschikbaar op de website van de Dorpsraad www.dorpsraadlosser.nl

Als de gemeente de resultaten overneemt, leidt het tot behoorlijk wat veranderingen in Losser. 

Zo vindt tweederde van de respondenten het Martinusplein een goede locatie voor een muziekkoepel en zijn de meningen verdeeld over het blijven van het oorlogsmonument daar. Hoewel je misschien zou verwachten dat de iets oudere respondenten het belangrijk zouden vinden dat het monument op het Martinusplein blijft, wijzen de bevindingen van de enquête uit dat ook de mening van de oudere respondenten verdeeld ligt.

Een meerderheid vindt dat parkeergelegenheid op het Raadhuisplein moet blijven en heeft daarbij een voorkeur voor de blauwe zone. Ook vindt een ruime meerderheid het belangrijk dat er op het Raadhuisplein ruimte blijft voor evenementen.

Het parkje bij De Brink op de plek van het ouder postkantoor moet worden behouden volgens de respondenten. 

Dorpsraad Losser vertrouwt erop dat de betrokken partijen het rapport meenemen in de plannen en besluitvorming. Inwonersparticipatie staat hoog in het vaandel en dit is er een mooi voorbeeld van.

Lees het uitgebreide rapport op de website www.dorpsraadlosser.nl.