Algemeen

Nieuw centrum De Lutte

Meer ruimte voor terrassen, hoge kwaliteit

DE LUTTE - Meer ruimte voor terrassen op het centrumplein in De Lutte en een hoge, herkenbare beeldkwaliteit. Dat zijn de doelen van het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan die de gemeente Losser nu zes weken ter inzage legt. Tot 16 augustus 2023 kunnen zienswijzen op het B&W-besluit worden ingediend.

Er wordt al hard gewerkt aan een nieuwe inrichting van het centrum in De Lutte. Onderdeel van de nieuwe inrichting is dat er meer ruimte komt voor terrassen om de vele gasten en toeristen een aangename zitplaats te kunnen bieden. Het is belangrijk dat de terrassen op een kwalitatief hoogwaardige manier worden ingepast in de publieke ruimte. Terraselementen als schermen en parasols moeten aan het opgestelde beeldkwaliteitsplan voldoen. Daarnaast is het beeldkwaliteitsplan een inspiratie voor de keuze van andere sfeerbepalende elementen zoals terrasmeubilair, zonwering, verlichting en beplanting.

Maurits Huisken, eigenaar van eetcafé Plexat: “Met dit mooie plan sluiten de terrassen straks aan bij het vernieuwde centrum. En integreert het dorp nog meer in het buitengebied. De extra terrassen zorgen dat nog meer inwoners en toeristen kunnen genieten van De Lutte. Een vooruitgang voor het dorp!”

Beeldkwaliteitsplan is in samenwerking tot stand gekomen

Het beeldkwaliteitsplan is in co-creatie met de horecaondernemers, pandeigenaren en huurders uit het centrum van De Lutte tot stand gekomen. Hiervoor zijn afgelopen jaar twee avonden gehouden. Daar zijn de ideeën opgehaald, die vervolgens zijn verwerkt in het beeldkwaliteitsplan. Het concept Beeldkwaliteitsplan is op 26 januari jl. gepresenteerd op de brede infomarkt in De Lutte.

Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen van 6 juli tot en met 16 augustus 2023 ter inzage in ’t Lossers hoes. U vindt ze ook op www.losser.nl/nieuws/bekendmakingen