Algemeen

Overhandiging opbrengst collecte Dauwtrappersviering

LOSSER -  Tijdens de oecumenische Dauwtrappersviering op 18 mei j.l. in het openluchttheater Brilmansdennen is er gecollecteerd voor een goed doel. Dit jaar was dat voor Ledeboer 4, een woongroep van de Twentse Zorg Centra op de LosserHof. Twee bewoners met begeleiding waren aanwezig in deze viering en één van de begeleiders vertelde dat dit een nieuw opgestarte jongerengroep is. 

Er wonen acht jongeren tussen de 12 en 18 jaar die veel begeleiding en zorg nodig hebben. Overdag gaat een deel van deze jongeren nog naar school en een deel heeft dagbesteding op de LosserHof.

Zij willen op de patio van deze groep nog graag een nieuwe schommel en de opbrengst van de collecte levert daar een bijdrage aan. Op woensdag 21 juni waren ds. Hennie Marsman, pastoraal werker Carla Berbée en enkele leden van de diaconie van de Protestantse Gemeente Losser en van de locatieraad van Katholiek Losser op Ledeboer 4 om daar een cheque van € 1000,- te overhandigen aan één van de begeleiders. Dit mooie bedrag is de opbrengst van de collecte aangevuld met een bedrag van zowel de Protestantse Gemeente als de Katholieke Kerk Losser. Uit het gesprek met de begeleiding bleek dat ze heel erg blij zijn met deze gift, omdat de aanschaf van een schommel behoorlijk prijzig is. 

Mocht u na het lezen van bovenstaande nog een bijdrage willen leveren voor deze schommel, dan kunt u contact opnemen met ds. Hennie Marsman of met p.w. Carla Berbée.