Algemeen

Eerste dame als lectrice op het priesterkoor

Paaskaars 2023 in De Lutte voor Gerda Maseland-Nijhuis

DE LUTTE -  Traditiegetrouw werd op eerste paasdag in de Plechelmuskerk van De Lutte de paaskaars uitgereikt aan iemand die grote inzet heeft getoond voor de geloofsgemeenschap van De Lutte.

Op de foto: pastor Ingrid Schraven, Gerda Maseland en mevrouw Wolbert. Foto door: delutte.com

Na een plechtige viering werd mevrouw Gerda Maseland naar voorgeroepen en volgde een opsomming van grote inzet in De Lutte. Zo was het ruim 40 jaar geleden dat zij als een van de eerste vrouwen op het priesterkoor mocht assisteren bij de vieringen. Jarenlang was zij parochieelvoorganger. De laatste jaren bevrouwde zij zeer accuraat het parochiesecretariaat, wat vele vrijwilligersuren vergde. Maar Gerda Maseland is ook de voorzitter van de plaatselijke KBO, is zij actief in de werkgroep Dialect én bij de redactie van ’n Hoesbreef van de Historische Vereniging De Dree Marken. Heel verdienstelijk maakt zij zich voor de statushouders/vluchtelingen om de Nederlandse taal machtig te worden.

Voorgangster pastor Ingrid Schraven reikte de paaskaars 2023 uit aan Gerda Maseland. Mevrouw Wolbert overhandigde een bos bloemen namens de locatieraad.

 

Op de foto: pastor Ingrid Schraven, Gerda Maseland en mevrouw Wolbert. Foto door: delutte.com