Algemeen

2011-2023

Parochie Maria Vlucht viert koperen jubileum en zoekt nieuwe bestuurders

GLANERBRUG/LONNEKER/LOSSER/OVERDINKEL -  Op woensdag 28 juni bestaat de Parochie Maria Vlucht 12,5 jaar. De toenmalige parochies van Overdinkel, Glanerbrug, Lonneker en Losser besloten begin 2011 samen te gaan in een nieuwe Parochie Maria Vlucht. Dat was dapper en reëel volgens pastoor Paul Daggenvoorde. Nu Maria Vlucht 12,5 jaar bestaat zijn de pastoor en parochie op zoek naar nieuwe bestuurdersleden.

Parochie-overschrijdend

Op 28 december 2010 werd het oprichtingsdecreet van de parochie Maria Vlucht getekend, waarmee de samenvoeging van de parochies van Losser, Overdinkel, Glanerbrug en Lonneker een feit werd. De Rooms Katholieke parochie bestaat uit de Heilige Maria Geboortekerk in Losser, De H. Gerardus Majella in Overdinkel, de Onze Lieve Vrouwe van de Heilige Rozenkrans in Glanerbrug en de St. Jacobus de Meerdere in Lonneker.

“Het samengaan was een strategische zet. Samen sta je sterk. En zo ging 't ook. De liturgie, de catechese, de diaconie, de oecumene en het jongerenwerk kregen overal nieuwe dynamiek. Het was ook wennen. Om op locatie niet meer zelf het stuur in handen te hebben en de koers álleen te bepalen. En voor de toenmalige parochiebestuurders een uitdaging. Ga er maar aan staan. Vanuit je eigen locatie als bestuurder verantwoordelijkheid te nemen voor andere plekken en daar te overleggen. Daarbij, de bestuurders van Maria Vlucht stemmen hun werk ook af met de parochies in Enschede en in Haaksbergen. Omdat pastorale professionals schaars zijn en zij parochie-overschrijdend moeten werken. Maar inmiddels wordt alles centraal geregeld in plaats van lokaal, de kinderziektes zijn eruit”, blikt pastoor Paul Daggenvoorde terug. 

Andere tijden, nieuwe kansen

“Bovendien zijn we de afgelopen 12,5 jaar andere tijden ingegaan”, vervolgt de pastoor zijn verhaal. “De jongeren van toen hebben nog wel oren naar geloof en spiritualiteit. Maar inmiddels hun handen zo vol aan de inrichting van het eigen leven. Ze hebben geen tijd over om zich te verbinden met de parochie, met haar locaties of werkgroepen. Vergrijzing van de samenleving speelt daarin mee. Niet alleen de kerk, maar ook verenigingen waar samenwerking moet worden georganiseerd hebben daarmee te maken. Bijvoorbeeld sportverenigingen die afhankelijk zijn van vrijwilligers hebben het zwaarder dan organisaties waar je het allen doet. Bijvoorbeeld bij een fitnessbedrijf betaal je contributie en kun je er met een pasje in en uit zonder verplichtingen zoals diensten draaien en een keer scheidsrechter zijn. 

Als kerk onderscheiden we ons in onze identiteit: wij geloven in God en Jezus en leven in de overtuiging dat het vertrouwen op God en leven naar het model van Jezus bijdraagt aan het eigen welzijn. Je wordt er meer mens van en dat is heel belangrijk voor de samenleving. We zijn zusters en broeders van elkaar, in lief en leed. Idealiter draagt de kerk bij aan humanisering van de samenleving. Het is bijzonder om op zondagmorgen ergens naartoe te kunnen en samen over het leven na te denken, te zingen en geïnspireerd te raken. De katholieke kerk maakt nu wereldwijd een syndicaal proces door. Dat gaat om verbinden. Wij zijn samen de kerk, hoe zit jij en hoe zou jij kunnen bijdragen? Voorheen was dat meer hiërarchisch. De huidige paus heeft gezegd dat het erom gaat dat je doordeweeks goede dingen doet. Het is geen doel maar middel om samen kerk te zijn. De kerk wordt nu meer gedragen door de parochianen dan de voorgangers. Mijn overtuiging is dat de samenleving wat heeft wat aan gelovige mensen. Je ziet ze ook veel in het vrijwilligerswerk. Onze eeuwenoude traditie van geloven is misschien wel meer dan ooit waardevol voor het leven van de mensen van nu. Daarom, nu de kinderziektes uit onze parochie zijn, durf ik bij dit koperen jubileum om een geschenk te vragen: wie helpt mij besturen?”

Nieuwe bestuurders gezocht om Maria Vlucht opnieuw vleugels te geven op weg naar het zilveren jubileum

Nu Parochie Maria Vlucht 12,5 jaar bestaat is er een einde gekomen aan de zittingstermijn van een deel van de huidige bestuurders. De parochie en pastoor zijn op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en nieuw algemeen bestuurslid. Ook mensen die het bestuur kunnen ondersteunen in onderdelen zoals bouwen, communicatie, vrijwilligers en beheer zijn van harte welkom.

Pastoor Daggenvoorde licht zijn oproep verder toe: “Het is mijn leven om mij voor een kerkgenootschap in de katholieke kerkgemeenschap in te zetten. Maar ik kan het niet alleen. Daarbij heb ik mensen nodig die zich inzetten voor het pastoraat. We zijn samen kerk. We zijn 12,5 jaar Parochie Maria Vlucht. Er zijn nu mensen nodig om samen te organiseren vanuit het bestuur. Het doel is om Maria Vlucht opnieuw vleugels te geven op weg naar het zilveren jubileum.

We zoeken mensen die het aandurven, juist nu, om het bestuur van Maria Vlucht voor enkele jaren op zich te nemen. Mensen uit Lonneker, Overdinkel, Glanerbrug en Losser. Mensen die kunnen besturen. Die bereid zijn om hun kennis en kunde in te zetten om een aantal zaken te regelen voor onze parochie. De kerk zit in een soort van krimpfase. Dat weten we allemaal. Het gaat er om, juist nu, dat we mensen zoeken die de moed hebben om in deze fase, zaken kundig te helpen oplossen. Het besef dat we samen onderweg zijn, kan ons verbinden. We willen die ontmoetingsplek blijven voor jong en oud. Om samen, in de geest van het evangelie, het leven te vieren en van het leven te leren of gewoon om er te zijn voor elkaar. Wie is bereid zijn kostbare tijd te besteden aan de kerken van de toekomst voor de mensen in onze dorpen? Je bent niet alleen. Inmiddels hebben al twee mensen beantwoord aan de eerdere oproep. Zij doen verkennend mee”, aldus de pastoor.

Mensen die geïnteresseerd zijn of meer informatie willen kunnen contact opnemen met Parochie Maria Vlucht door te bellen naar 053-5361675 of te mailen naar secretariaat@mariavlucht.nl.