Algemeen

Samenwerkende ondernemers vormen het kloppende hart van de lokale economie

Losser telt een flink aantal ondernemers. Vrijdag 17 november, Dag van de Ondernemer, is een mooie gelegenheid om aandacht te schenken aan de waardevolle bijdrage die ondernemers leveren aan de gemeente Losser. Over de rol die zij spelen bij de financiële gezondheid van de gemeente en over hun maatschappelijke betrokkenheid spreken we met Jimme Nordkamp, wethouder gemeente Losser, en Bob Volmer, voorzitter van de Samenwerkende Ondernemers Gemeente Losser (SOGL).

Voorzitter SOGL Bob Volmer (L) en wethouder Jimme Nordkamp. Foto: Jennifer Oude Nijhuis

In de SOGL zijn dertien ondernemersverenigingen in de gemeente Losser verenigd. Zij werken nauw samen met de gemeente Losser. Ondernemers Henri Brookhuis en Remco Rijsenbrij richtten het platform op om een goede samenwerking te creëren tussen de verschillende ondernemersverenigingen en de gemeente. Bob Volmer legt uit: “Het platform fungeert als een brug tussen de dertien ondernemersverenigingen - waarin bijna alle ondernemers, bedrijven en zzp’ers in de gemeente vertegenwoordigd worden - en de gemeente Losser. Het platform vergemakkelijkt de communicatie tussen partijen en informatie wordt zo sneller verspreid. De leden profiteren zo van elkaars kennis en ervaringen.” Zes keer per jaar komen de leden van de SOGL bijeen. Dan bespreken ze relevante onderwerpen zoals bijvoorbeeld de stijgende energiekosten, milieulabelling van panden of de toenmalige coronaregelgeving. Bij iedere bijeenkomst is een beleidsadviseur van de gemeente aanwezig.

Meer gelijkgestemden

Een mooi voorbeeld van positieve interactie noemt Bob Volmer de SOGL-bijeenkomst over het inkoopbeleid van de gemeente: “Bij veel ondernemers was de manier van inkopen door de gemeente niet helder, het stuitte nog wel eens op onbegrip. De uitleg door een adviseur van de afdeling Inkoop over de inkoopprocedure van de gemeente en met welke wet- en regelgeving de gemeente te maken heeft, heeft enorm geholpen om partijen bij elkaar te brengen. Na zo’n avond heb je veel meer gelijkgestemden, waarbij ondernemers nieuwe kansen zien over hoe zij zaken kunnen doen met de gemeente.”

“Het platform fungeert als een brug tussen de dertien ondernemersverenigingen”

Rol in de verbinding tussen inwoners

Wethouder Jimme Nordkamp benadrukt dat ondernemers van cruciaal belang zijn voor het woon- en werkklimaat in Losser. “Natuurlijk in de eerste plaats als werkgever. Maar ze spelen ook een actieve rol in de ontwikkeling van de gemeenschap, ondersteunen evenementen zoals het carnaval in de kerkdorpen, de Brueghel in Losser, de Hellehondsdagen in De Lutte, activiteiten in Overdinkel en de maandelijkse boerenmarkt. Ze dragen bij aan goede doelen en sportverenigingen en zetten zich in voor de minima. Ondernemers in Losser zijn heel vaak betrokken bij maatschappelijke initiatieven en nemen verantwoordelijkheid voor de gemeenschap waarin ze werken. Wat ik zie is dat zij netwerken met elkaar en elkaars krachten bundelen,” vertelt hij.

Bob vult aan: “Daar mag je als gemeente trots op zijn en het koesteren, ondernemers zorgen op die manier ook voor verbinding tussen inwoners.”  

Oekraïners snel aan het werk

Een ander voorbeeld noemt Jimme de betrokkenheid van ondernemers bij het ondersteunen van Oekraïense vluchtelingen, die in Losser tijdelijk worden opgevangen. “Dankzij snel handelende ondernemers werd deze groep binnen no time aan werk geholpen. Hetzij doordat ondernemers wel wat extra handen konden gebruiken, hetzij uit idealisme. Oekraïners gingen bij bedrijven op het industrieterrein aan de slag of binnen de horeca. Deze voorbeelden laten zien hoe ondernemers economische waarde creëren én een belangrijke sociale rol spelen in Losser. Zo helpen overheid en ondernemers elkaar.” 

“Als gemeente prijzen we ons rijk met zo’n divers aanbod aan ondernemers” 

Vol energie

Wat Jimme Nordkamp betreft, zijn ondernemers en hun diversiteit onmisbaar binnen de gemeente: “Als gemeente prijzen we ons rijk met zo’n divers aanbod aan ondernemers. Zij zijn vol energie, naast bij hun eigen onderneming, ook maatschappelijk betrokken bij onze gemeenschap. Daarnaast dragen zij als werkgever bij aan de werkgelegenheid. Ik vind de Dag van de Ondernemer dan ook een mooie gelegenheid om mijn waardering uit te spreken voor de ondernemers in de gemeente Losser. Hun betrokkenheid maakt Losser tot een dynamische en bloeiende gemeente. Ondernemers in Losser vormen het kloppende hart van de lokale economie en dragen bij aan het welzijn van onze gemeenschap.”