Algemeen

College gemeente Losser neemt besluit over nieuwe invulling

Voormalige Aloysiusschool wordt maatschappelijk en cultureel centrum

LOSSER - Aan de Kerkstraat 4 in Losser staat de voormalige Aloysiusschool. Sinds het sluiten van de school in 2000 had het gebouw verschillende (tijdelijke) gebruikers. De afgelopen tijd is er een nieuwe invulling voor dit gebouw gezocht. Eerder gaf de gemeenteraad al een voorkeursscenario aan, het college heeft dit scenario nu samen met toekomstige gebruikers verder uitgewerkt. Het is nu aan de gemeenteraad om ook in te stemmen met deze uitwerking, het vereiste krediet beschikbaar te stellen en het college opdracht te geven om over te gaan tot de realisatiefase.

Onderdeel van de plannen is het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Hiermee krijgt de bestaande Aloysiusschool direct een verduurzamingsslag. De huidige lokalen worden verbouwd. Daarna gaan verenigingen op het gebied van kunst, cultuur, zang, muziek en dans er gebruik van maken. Een deel van het voormalige schoolgebouw wordt straks gebruikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden voor de horecasector. Later kunnen zij dan volwaardig in de horeca aan de slag. Het gebouw krijgt hiervoor een voorziening voor (semi-commerciële) daghoreca- activiteiten, inclusief een buitenterras. Deze voorziening wordt ook beschikbaar gesteld voor gebruik doorverenigingen in de avonduren.

Huidige vorm blijft, wel nieuwbouw als toevoeging
Bij de werkzaamheden blijft de bestaande karakteristieke hoofdvorm van de Aloysiusschool behouden. Daarnaast wordt er een multifunctionele gebruiksruimte/theaterzaal gebouwd aan de achterkant van de school. De buitenruimte aan de achterkant wordt heringericht, hier komen parkeerplaatsen.Wethouder Marian Oosterbroek is blij met de plannen. “Dit is een mooi voorbeeld hoe je als gemeente met de samenleving meerdere opgaven kunt bundelen. We maken op deze plek straks activiteiten mogelijk voor verschillende culturele verenigingen. Daarnaast krijgt het gebouw, naast de culturele functie, ook echt een maatschappelijke functie die het voorzieningenniveau in het centrum van Losser versterkt. En het gebouw wordt een stuk duurzamer, het nieuwe deel bouwen we zelfs natuur inclusief. Een echte toevoeging voor Losser!”

Vervolg realisatie
Het college legt de plannen nu voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt op 9 juli een besluit. Als de raad de plannen heeft vastgesteld, kan gestart worden met het maken van de concrete planning van de werkzaamheden.