Algemeen

Burgemeester Gerrit Jan Kok reikte op lintjesregendag zeven onderscheidingen uit

Zeven Koninklijke onderscheidingen in Losser

LOSSER - Onder grote belangstelling van familie en bekenden werden op vrijdag 26 april in ’t Lossers hoes zeven inwoners uit de gemeente Losser in het zonnetje gezet. Zes inwoners van de gemeente Losser werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en één inwoner werd benoemd tot Ridder in de Orde van oranje Nassau. Zij ontvingen uit handen van burgemeester Kok hun onderscheiding voor hun verdiensten als vrijwilliger. 

Alle gedecoreerden werden met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt en waren blij verrast toen bleek dat deze dag om hen draait. Burgemeester Kok sprak met lovende woorden de koninklijke waardering uit aan iedere gedecoreerde afzonderlijk. Daarbij werd de nadruk gelegd op het belang van vrijwilligerswerk in de Losserse gemeenschap. 

De gedecoreerden in de gemeente Losser

Dhr. Peter (P.J.M.) Heerink uit Losser:

-          beheerder website en dagelijkse leiding en werving vrijwilligers bij Fotoarchief     Twente, 2016-heden;

-          vrijwilliger en logistiek leider van vrijwilligers bij Stichting Digitalisering

            Historische Twentse Kranten, 2016-heden;

-          lid Studiekring Historische Cartografie van de Vereniging Oudheidkamer              Twente, 2017-heden;

-          bestuurslid en secretaris tot 2020, lid tot heden van de Historische Kring

             Losser, 2013-heden.

 

Mevr. Ans (J.M.) van Langen-Peters uit De Lutte:

-          vrijwilliger van de Parochie lumen Christie, 2007-heden;

-          voorzitter / penningmeester van Zij-actief De Lutte, 2008-heden;

-          klaarover en lid van de ouderraad.

 

Dhr. Tonny (A.G.M.) Morsink uit De Lutte:

-          weerman de Lutte, 1999 - heden;

-          secretaris, redactielid, jeugdleider van Handbal- en voetbalvereniging

            SV De Lutte, 1976-2018;

-          commissielid van Wielerclub De Lutte, 2000-heden

-          secretaris en ledenadministrateur van IJsclub, 2013 - heden

-          bestuurslid en commissielid van De Dree Marken, 2014-heden

-          gids fiets - en wandeltochten van Tourist info De Lutte – Losser, 2015-heden.

 

Mevr. Fenny (F) Pasveer uit Losser:

-          voorzitter/ Scriba / Secretaris van de Protestantse Gemeente Losser (PGL),                     2009-heden;

-          vrijwilliger Tourist info De Lutte-Losser, 2015-heden;

-          voorzitter en penningmeester van het ECOK Concert Koor, 1996-2007;

-          coördinator VoorleesExpress van de Bibliotheek Losser, 2014-2019.

 

Mevr. Truus (G.J.H.) Snippert-Welman uit Losser:

-          vrijwilliger van de R.K. Parochie Maria Vlucht - Katholiek Losser, 1989-heden;

-          koffiedame en Open Eettafel medewerkster van Zorggroep Sint Maarten,

            1998-heden.

 

Dhr. Luite (L.) Velders uit Losser:

-          vrijwilliger bij de bedrijfsbrandweer bij Bruynzeel

            in Zaandam, 1971-1980;

-          vrijwilliger bedrijfsbrandweer bij PTT - Post Locatie

            Zaandam, 1980-1990;

-          vrijwilliger manschap van Brandweer Zaandam en van

            Brandweer Losser,  1971-2001;

-          lid personeelsvereniging van Brandweer Losser,

            2001-heden.

 

Dhr. Nico (N.H.M.) Weda uit De Lutte:

-          penningmeester / bestuurslid van voetbalvereniging

            SV De Lutte, 1991-heden;

-          bestuurslid en begeleider baanonderhoud van Jeu de

            boules vereniging Dorp De Lutte, 2012-2022;

-          uitvoerder bij de bouw van de schuur Stichting

            Gemeenschapswerk

            (Erve Boerrigter dorpshoes), 2018-2020.