Natuur & Milieu

Buurt Melenhorst en Buckhorst blij met vergroening

LOSSER - De twee straten Melenhorst en Buckhorst vormen eigenlijk een klein eilandje op de Saller. Nieuw bij deze twee straten van de gehele wijk de Saller was in 2011 eigenlijk het realiseren van wadi’s om vooral water op te vangen en toe te voegen aan het grondwaterpeil. De woningen voeren hun regenwater dan ook verplicht bovengronds af.

Om de biodiversiteit een extra boost te geven werden de wadi’s ingezaaid met een zaadmengsel die volop kleur en bloem zouden geven. De bewoners waren echter niet tevreden over het uiterlijk van de wadi’s.  In plaats  van bloemen zagen de bewoners vaak lang gras waarin de honden hun behoefte prima konden deponeren. Het zag er dermate slordig uit dat bijna alle bewoners de wadi’s zelf gingen maaien, dit tegen het zere been van de gemeente.  Dat zag er veelal verzorgder en strak uit. Een streng aanmanende brief van de gemeente verbood echter de burgers om nog te maaien. En deze instructie viel bij de meesten niet bepaald goed .

Gelukkig stond de gemeente in naam van wethouder van Essen en mw. S. Stam open voor een dialoog.  Samen kwam er een plan waarin beide partijen zich konden vinden.

Het plan is inmiddels gerealiseerd.  Flinke delen van de wadi’s zijn nu gevuld met vaste planten die een geheel ander aanzicht zullen geven dan voorheen. Verder zijn overtollige tegels gewipt ten faveure van het groen en  zijn enkele nieuwe bomen geplaatst. Als bewoners zijn ze natuurlijk erg benieuwd hoe het wijkje er in de zomer uit gaat zien. Ze danken de gemeente voor hun medewerking en de firma Donker Groen voor de werkzaamheden.