Sport & Vrije tijd

Hans Notkamp vertrekt na ruim zestien jaar voorzitterschap bij Stichting Man

LOSSER - Een tijdje terug heeft Hans Notkamp aangegeven per 1 juni te willen stoppen met het voorzitterschap van Stichting MAN te Losser. Voor de drie aangesloten verenigingen, Atletiekvereniging Iphitos, IJsclub Losser en Judo Losser, was dit een reden om met een afscheidsfeestje hun dankbaarheid te tonen voor alles wat Hans voor hen heeft gedaan en betekend.

Op dat moment was hij namelijk ruim zestien jaar de onafhankelijke voorzitter van de stichting, dus geen lid van een van de drie deelnemende verenigingen. Destijds, bij de formele oprichting in 2007, was deze onafhankelijkheid een belangrijke voorwaarde voor de samenwerking tussen oorspronkelijk Iphitos en IJsclub. Deze verenigingen hadden zich begin van deze eeuw gevonden bij het mogelijk maken van een bij beide verenigingen al geruime tijd levende wens van een optimale accommodatie voor hun vereniging. Met name Iphitos was al jarenlang bezig met een eigen atletiekaccommodatie en dat lukte maar niet om steeds verschillende redenen. Voor de IJsclub was al meerdere jaren de wens een accommodatie waar bij vorst sneller gebruik van gemaakt kon worden en ook een skeelerfaciliteit behoorde tot het wensenpakket.

In de eerste jaren van de samenwerking was het vooral een kwestie van overleggen, vooral met de gemeente. Er waren nogal wat beren op de weg. Overeenstemming krijgen hoe de accommodatie er uit moest komen te zien, één accommodatie voor verschillende sporten vergt wel compromissen van beide kanten. Ook de kosten en het bij de gemeente beschikbare budget speelden een rol en tenslotte bleek ook de beoogde locatie aan de Nitertweg niet zo vanzelfsprekend als vooraf gedacht. 

Beide partijen hadden bestuurservaring op verenigingsniveau maar het in eigen beheer realiseren van een volledige sportaccommodatie is toch van een andere orde. Toenmalig wethouder van de Bos kwam met een achteraf voor beide partijen ontzettend belangrijke suggestie. Hij had wellicht een prima kartrekker voor deze volledig in eigen beheer te realiseren monsterklus. Dit bleek Hans Notkamp te zijn. Het klikte tussen de verschillende partijen en de nog op te richten stichting (als een soort paraplufunctie boven de deelnemende verenigingen) had daarmee een onafhankelijk voorzitter.

Hans bleek echter meer te zijn dan een voorzitter. Nadat in 2007 de stichting MAN werd geformaliseerd ontpopte hij zich nadrukkelijk als kartrekker met een grote mate van overtuigingskracht, als lobbyist richting mogelijke subsidieverstrekkers, opsteller van een realistisch plan van aanpak en een charismatisch verbinder tussen de twee verenigingen.

Zijn manier van aanpak viel in een vruchtbare bodem bij verantwoordelijk wethouder Hassink. Deze kwam, toen locatie Nitertweg lastig bleek te worden, met de optie ruimte vrij te maken op de velden van KVV Losser en AJC. Toen de voetbalverenigingen hiermee instemden, mede omdat ze de beschikking kregen over kunstgrasvelden, kwam de hele ontwikkeling van MAN in een geweldige stroomversnelling.

Er werd veel overlegd en nog meer gelobbyd onder aanvoering van de voorzitter. Hij toonde zich op vele fronten in een voortrekkersrol, naar de gemeente, naar subsidieverstrekkers, naar de aannemer en in zijn eigen netwerk; kortom een zeer betrokken persoon met veel kennis van zaken. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat de accommodatie in december 2011 officieel geopend is en dat de nieuwe ijsbaan nog dezelfde winter bijna twee weken gebruikt kon worden door de Losserse samenleving met een veel gehoord statement: "is al dat geld wat het gekost heeft toch goed terecht gekomen."

Hans was na de realisering van de buitenaccommodatie één van de eersten die weer begon over het vervolg: de binnenaccommodatie. Om dit financieel realistisch te krijgen moest het kunnen rekenen op een breed draagvlak in de samenleving. Daarvoor moest het multifunctioneler worden met ook gebruik overdag. Potentiële gebruikers voor het multifunctionele karakter bleken wel te vinden. De Judo kwam in beeld en werd deelnemer in Stichting MAN.

De eerste plannen via traditionele bouw bleken echter financieel onhaalbaar. Maar dan komt via het netwerk van Hans toch weer een wél realiseerbaar alternatief uit de hoge hoed: een meer industriële bouw en een mooi voorbeeld daarvan stond in Winterswijk. Partijen waren onder de indruk en MAN kreeg vanuit de betreffende vereniging ook de beschikking over alle info die er nodig was voor de bouw. Onder aanvoering van Hans als voorzitter van de bouwcommissie, met heel veel vrijwilligers vanuit de verenigingen en een vrijwillig projectleider uit de vereniging die zich een jaar lang volledig heeft weggecijferd, is in eigen beheer een geweldig multifunctioneel clubgebouw gerealiseerd en geopend in 2019. Een Winterswijk 2.0.

Tijdens het afscheidsfeestje in het clubgebouw zijn, bij monde van de drie voorzitters van de aangesloten verenigingen, allen het er over eens dat ze Hans Notkamp voor de realisering van deze accommodatie heel veel dank verschuldigd zijn. Niet alleen voor zijn inzet, initiatieven en doorzettingsvermogen maar ook voor de onafhankelijkheid die hij door de jaren heen steeds heeft getoond en voor de vriendschappen die zijn opgebouwd.

De drie verenigingen hebben ter afsluiting van de toespraak hem tenslotte onder een welverdiend applaus een leuk cadeau aangeboden en uiteraard waren er bloemen voor echtgenote Pauline.