Uitgaan & Cultuur

Jubileumweekend op 29 en 30 juni

De Losser Böggelrieders en Daansers zeventig jaar!

LOSSER - Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat de folkloristische groep ‘De Losser Böggelrieders en Daansers’ officieel werd opgericht. In 1953 echter kwam de eerste Böggelfiets al op straat tijdens de Twentse Landdag. Meerdere fietsen werden er bijgemaakt en begin 1954 werd besloten er een officiële fiets- en dansgroep van te maken, hierbij konden dames ook lid worden. Dit was mede op aandringen van toenmalig burgemeester Van de Sandt en naar aanleiding van een optreden bij de opening van de Tour de France in 1954, gehouden in het Olympisch Stadion van Amsterdam. 

De twee allereerste officiële optredens van de groep echter waren direct een week na oprichting de carnavalsoptochten van Gronau en Münster. De groep kende een succesvol begin en eind jaren vijftig waren er reeds buitenlandse reizen gemaakt, zoals naar Duitsland en Sicilië. Op de terugweg van dit Italiaanse avontuur was er een audiëntie bij paus Johannes XXIII. Ook waren en met regelmaat optredens voor het Koninklijk Huis, op paleis Soestdijk en bijvoorbeeld op de verloving en kroning van prinses Beatrix.

Internationale contacten zijn altijd belangrijk gebleven voor de Böggelrieders en Daansers, door heel Europa werden optredens verzorgd. Er waren bijzondere reizen naar Ierland, Zweden, Rusland, Turkije en het Oktoberfest in München. Maar ook buiten Europa kon men van de bijzondere fietsen genieten, zoals in Hong Kong en de USA. Vooral in Duitsland zijn in al die jaren hele goede contacten opgebouwd, met vele vriendschappen die tot op heden voortduren. Met het Vierländer Speeldeel uit Hamburg is zelfs al zestig jaar vriendschap, een bijzondere mijlpaal!

In al die zeventig jaren van het bestaan hebben veel folkloristische groepen Losser bezocht; zo kon Losser kennis maken met andere culturen, talen en gebruiken. Het grote Internationale Folkloristisch Festival Eurofolk in 1989 ligt veel Lossernaren nog goed in het geheugen. Er waren maar liefst zeventien dansgroepen in Losser te gast en ze werden allemaal ondergebracht in gastgezinnen. Zonder de gastvrijheid van vele Lossernaren was en is het niet mogelijk dergelijke folklorefeesten te organiseren. ”Ook dit jaar zijn we de gastgezinnen dan ook weer bijzonder dankbaar! Want we hebben gemeend het laatste weekend van juni ook enkele groepen in Losser uit te nodigen. Zo hopen we samen ons jubileum te vieren’’, aldus de organisatie. Op zaterdag 29 juni zullen de groepen optreden tijdens de Boerenmarkt en op zondag 30 juni is er in de feesttent vanaf 12.00 uur een muzikale en folkloristische middag (zie bijgevoegd programma).

Samen met de kindergroep hopen De Losser Böggelrieders en Daansers het nog jaren vol te houden. De groep is zeker in vergelijking met andere folkloregroepen in Nederland nog betrekkelijk jong wat betreft de leeftijd van de leden. Toch blijft het een uitdaging de jonge generatie te interesseren voor folklore.

Desalniettemin gaan de Böggelrieders en Daansers vol vertrouwen richting de 75!