Uitgaan & Cultuur

Dodenherdenking De Lutte 2024

DE LUTTE - Zaterdag 4 mei om 20.00 uur is het weer zover, in het hele land zijn miljoenen mensen twee minuten stil. Stil om de slachtoffers die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties te herdenken. De herdenking dit jaar heeft als thema ‘opmaat naar 80 jaar vrijheid’, maar als je dan het nieuws volgt, dan word je met een werkelijkheid geconfronteerd waarin er echt meer werk gemaakt moet worden van herdenken en het waarderen van onze vrijheid.

De herdenking in De Lutte zal om 19.15 uur beginnen met een bijeenkomst in de Plechelmuskerk en eindigen bij de vijf oorlogsgraven op het naastgelegen kerkhof. Zij mogen hierbij wederom rekenen op de medewerking van het Plechelmuskoor, de Sint Plechelmus harmonie, de gemeente Losser en de parochie Lumen Christi. Als sprekers hebben ze dit jaar Anny Lesscher-Schasfoort en Jos Senger bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan de herdenking. Anny is één van de inwoonsters van De Lutte die de oorlog nog daadwerkelijk heeft meegemaakt en hierover kan vertellen. Anny schrijft nog steeds stukken voor de Hoesbreef van de Dree Marken. Jos Senger is als marechaussee uitgezonden geweest naar Noord-Macedonië en Kosovo. Jos is als vrijwilliger actief/actief geweest binnen en buiten de Lutter samenleving.

Ook kunnen ze rekenen op medewerking van leerlingen van de St. Plechelmusschool. Tijdens de herdenking zullen bloemen uitgedeeld worden aan de aanwezigen, zodat men deze bij de graven kan leggen.

Na afloop van de herdenking in het dorp zijn mensen welkom bij een korte bijeenkomst in het Lutterzand, alwaar je samen met de noabers die het onderhoud rondom het monument bij de Kribbenbrug regelen ook stil zal staan bij de plek waar het geallieerde vliegtuig is neergestort.

Ze hopen veel mensen te mogen begroeten tijdens deze bijeenkomsten.

Renovatie van het 'Monument voor Geallieerde Vliegers’

De werkgroep 4 mei De Lutte heeft in de afgelopen maanden ook het voortouw genomen in het renoveren van de plaquette van het 'Monument voor Geallieerde Vliegers’, welke te vinden is naast de Kribbenbrug in het Lutterzand.

Het monument is in 1995 door de stichting volksfeest De Lutte opgericht en bestaat dus al bijna 30 jaar. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan de zevenkoppige bemanning van een neergestorte Halifax-bommenwerper. Vijf van hen overleefden de crash niet, zij liggen begraven op het kerkhof van De Lutte. Twee bemanningsleden werden in krijgsgevangenschap genomen.

De plaquette van het monument was nog wel leesbaar, maar vertoonde sporen van ouderdom. De werkgroep 4 mei De Lutte heeft daarop actie ondernomen en een nieuwe plaquette nagemaakt, maar met geactualiseerde gegevens en een QR-code die door bezoekers te scannen is. De code komt uit op de pagina van het monument op www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/ (zoek op ‘De Lutte’), welke ook geactualiseerd is door de werkgroep.

De plaquette is mede tot stand gekomen met medewerking van het Dorpslab, Thomas Gerritsen en Theo Pünt en door financiële bijdragen van de Stichting Dorpsbelangen De Lutte en Dorpshoes Erve Boerrigter, waarvoor allen nogmaals hartelijk bedankt. Het resultaat mag er wezen, zie hiervoor de foto’s bij dit artikel, maar ga zeker ook eens kijken in het Lutterzand, bijvoorbeeld op 4 mei aanstaande even na de klok van acht uur.