Uitgaan & Cultuur

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

OVERDINKEL - Voor de 111e keer zal op zondag 22 oktober de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel plaatsvinden, met als thema: ‘Ik geloof’. 

De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 19 oktober en zaterdag 21 oktober om 19.00 uur. Op vrijdag 20 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor stil gebed.

Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het park staan op 22 oktober van 10.00 tot 15.00 uur. Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,00 over te maken naar rekeningnr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. st. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.  Een envelop in de brievenbus van het parochiecentrum in Overdinkel mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en ‘Gerardus Bedevaart Overdinkel’.

Ook kunt u op 22 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en € 5,00 voor een novenekaars over te maken naar rekeningnr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. ‘Kaars’ en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Wilt u hen daarnaast helpen met een gift, zodat zij de bedevaart kunnen blijven organiseren, dan kunt u onder vermelding van ‘Vriend van de bedevaart’ uw gift overmaken naar bovenstaande banknummer. Bij voorbaat hartelijk dank.

Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerarduskalender met schild 2023 te koop. Kosten zijn € 9,75. Indien u verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk (dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur) tel. 053-5381304, adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen            met het secretariaat van de Gerardus Bedevaart groep per e-mail naar i.westenbroek@gmail.com