Uitgaan & Cultuur

Open Monumentendag

LOSSER - In het tweede weekend van september wordt elk jaar de landelijke Open Monumentendag gehouden. Samen met de deelnemers organiseert de Historische Kring Losser voor zaterdag 9 september deze dag in Losser. 

Men kan tussen 10.30 en 15.00 uur een bezoek brengen aan de H. Maria Geboortekerk aan de Gronausestraat 4. Deze kerk is in de plaats gekomen van de in 1904 afgebroken kerk aan het Martinusplein, waarvan alleen de toren nog staat. De reden voor de nieuwbouw was de toename van het aantal Rooms Katholieke inwoners in Losser. De kerk is ingewijd op 3 juni 1902.

Om 11.00 uur, 12.30 uur, 13.15 uur en 14.00 uur verzorgt de heer Jos Morsink rondleidingen door de kerkgebouw (orgel, dagkapel en sacresti). Uiteraard is het mogelijk om op eigen gelegenheid door het gebouw te lopen.

Tussen 13.00 en 15.00 uur is de heer Carlo van den Beld aanwezig om vol passie het een en ander over het orgel (gemaakt in 1803) te vertellen én te laten zien.

Bezoekers worden uitgenodigd om dit prachtige gebouw eens van binnen te bekijken. Een bezoek aan de dagkapel met de prachtige gebrandschilderde ramen is zeker een bezoek waard. 

Ook de protestantse kerk aan het Raadhuisplein doet dit jaar weer mee en is die dag vanaf 10.30 uur geopend voor belangstellenden. Harold Vriesema zal regelmatig het orgel bespelen en is graag bereid ook over het orgel, dat in 1725 is gebouwd te vertellen. (Over twee jaar viert men dus het 300-jarig bestaan van het orgel!)

De kerk is, nadat Koning Lodewijk Napoleon had bevolen dat men de Martinuskerk op 1 januari 1810 moest teruggeven aan de katholieken, op 23 december 1810 in gebruik genomen. De aanwezige gidsen kunnen u informeren over de kerk en zijn geschiedenis.

Van 15.00 tot 15.30 uur wordt de Open Monumentendag in de kerk afgesloten door Georg van Slageren met een lezing met PowerPointpresentatie over alles wat de gidsen die dag nog niet hebben kunnen vertellen over de geschiedenis van de kerk. 

Ook het Aleida Leurinkhuis, naast de kerk en met een glazen corridor verbonden met de kerk, is open voor een bezichtiging. Hier zijn de fotowerkgroep en de genealogiewerkgroep van de Historische Kring Losser aanwezig. Zij zullen de bezoekers informeren over hun werkzaamheden.

Belangstellenden kunnen van 10.00 tot 15.00 uur een bezoek brengen aan het Geologie Museum, winnaar van de Schatkamerpluym 2022 van de gemeente Losser, aan de Roberinkstraat 3. In het museum kan men verschillende fossielen uit diverse geschiedenisperiodes bekijken; van 150 miljoen jaar geleden tot nu. De tentoongestelde fossielen zijn allemaal in Losser gevonden. De fossielen zijn zo oud dat men zich er geen voorstelling van kan maken, maar die men hier met eigen ogen kan. zien. Het gaat om fossielen van dieren, schelpen en uitgestorven inktvissoorten welke hier 130 miljoen jaar terug zwommen. Daarnaast heeft men botten van mammoeten en rendieren welke zo’n 40.000 jaar geleden in de omgeving van Losser hebben rondgelopen. Ook kan men werktuigen van eerdere mensachtigen bekijken.

In Overdinkel kan men een bezoek brengen aan de protestantse kerk aan de Hoofdstraat.

Rond 1890 begon de vorming van het dorp Overdinkel. De aantrekkingskracht van de textielindustrie in het nabijgelegen Gronau is vooral de oorzaak geweest van de ontwikkeling van een stuk woeste heidegrond tot een dorp-

gemeenschap. Er kwamen nogal wat arbeidskrachten naar het Overdinkelsche Veld, zoals het gebied toen werd genoemd, uit het economisch zwakke noorden van Nederland. Maar ook mensen uit de directe omgeving vestigden zich hier omdat het dicht bij hun werkplek in Gronau lag en er mogelijkheden bestonden om snel een eenvoudig huis te bouwen. Er ontstond al snel de behoefte aan een eigen kerk in deze voor velen nog vreemde omgeving. Voor de bouw van een hervormde kerk in Overdinkel werd de eerste steen gelegd op 11 maart 1908. Op 16 augustus van datzelfde jaar werd de kerk feestelijk in gebruik genomen.  In het begin behoorde de kerk nog bij Losser, maar in januari 1909 werd de kerkelijke gemeente als zustergemeente van Losser zelfstandig. Ds. Pasma was de eerste predikant. In de periode tussen 1908 en heden waren er zeventien predikanten verbonden aan deze gemeente.

In december van dit jaar zal de laatste kerkdienst in de kerk worden gehouden. Het kerkgebouw zal daarna onderdeel uitmaken van het gezondheidscentrum dat twee jaren geleden bij de kerk is gebouwd en waar de voormalige pastorie al onderdeel van is. Ook hier zijn gidsen aanwezig die het nodige over de geschiedenis van de kerk kunnen vertellen.

Bij de steenfabriek de Werklust kan men om 13.00 en 15.00 uur mee voor rondleiding door de steenfabriek. In de fabriek werden ruim een eeuw lang stenen gebakken. Uniek hieraan is dat, op deze uitzonderlijk locatie ver de rivieren vandaan, alle productiemiddelen nog aanwezig zijn. Van de kleigroeve tot de imposante ringoven met zijn in 1928 gebouwde 45 meter hoge schoorsteen. In 1999 is de Werklust een Rijksmonument geworden. Beroemd zijn de Osse stenen die hier gemaakt werden. De stenen zijn vernoemd naar de laatste eigenaar van de steenfabriek. Tijdens de rondleiding zal men de geschiedenis van de steenfabriek vertellen en hoe de stenen werden gemaakt. De steenfabriek heeft dit jaar de Schatkamerpluym van de gemeente Losser gewonnen. 

In Glane Beekhoek kan men om 14.00 uur deelnemen aan een rondleiding door het Syrisch Orthodoxe klooster St. Ephrem de Syrier. In 1911 werd op de plek waar het huidige klooster staat een klooster gesticht door Noorse zusters van de congregatie van de H. Josef van Chambery gesticht en kreeg toen de naam van St. Olaf, koning van Noorwegen.

In 1921 werd het klooster overgenomen door de Paters Maristen. In de Tweede Wereldoorlog werd het kloostercomplex door de Duitsers gevorderd en werden de kloosterlingen bij particulieren ondergebracht.

In 1981 werd het hele complex overgenomen door de Syrisch-orthodoxe gemeenschap. In 1984 werd het klooster ingewijd door Zakai I Iwas, de patriarch van Antiochië. Het klooster kreeg de naam van St. Ephrem de Syriër.

In 1994 werd een nieuwe kerk, met 1000 zitplaatsen, in gebruik genomen - de kathedraal van de H. Maagd Maria. In aanwezigheid van bijna alle bisschoppen en priesters en ongeveer 15.000 gelovigen, wijdde de patriarch het gebouw in.  Tijdens de rondleiding wordt men door een pater door het klooster geleid. Men komt onder andere langs de kapel, het mausoleum, de kathedraal en de begraafplaatsen. Daarnaast krijgt u uitgebreide informatie over de geschiedenis van het klooster.Voor de rondleiding kan men zich melden in de ‘Dolabani’ zaal achter het klooster. Na een kopje koffie wordt er begonnen met de rondleiding.